IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "detention"
Proporţionalitatea îngrădirii libertăţii individuale potrivit Codului de Procedură Penală al Republicii Federale Germania
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele exigențe ale CTEDO în materia reținerii infractorului
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile persoanelor private de libertate plasate în diferite regimuri de detenție
Cojocaru Vladimir
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte practice privind competența judecătorului de instrucție
Costisanu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instanței de judecată la executarea pedepsei privative de libertate
Cojocaru Vladimir
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abuz de forță la reținere ca problemă sistemică a realizării drepturilor omului în Republica Moldova
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterul procesual al reținerii persoanei bănuite de comiterea infracțiunii
1, Băcanu Virgil-Costin2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reținerea contravențională sub aspectul drepturilor omului
Chetrean Iana
State, security and human rights
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locurile de executare a măsurii arestului preventiv
Cojocaru Vladimir
State, security and human rights
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul detenţiei asupra dezvoltării personalităţii minorului delincvent
, Diţa Maria
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взяття під варту як запобіжний захід у кримінальному провадженні
Garasimov Elena,
Львівський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(47) / 2021 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Класифікація видів затримання залежно від способу кримінальної процесуальної регламентації
Fedcenko Vladimir,
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locurile de executare a măsurii arestului preventiv
Cojocaru Vladimir
Legea şi Viaţa
Nr. 9-10(357-358) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 27 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea reținerii persoanei ca măsură procesual-penală prin prisma jurisprudenței CtEDO
Legea şi Viaţa
Nr. 1-2(349-350) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.
Jitariuc Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Привлечение к уголовной ответственности судей: сравнительно-правовой анализ законодательства Украины, Республики Молдова и Румынии
Legea şi Viaţa
Nr. 6/2(330) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 4 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul de a avea acces la un avocat ca garanție procesuală privind neaplicarea torturii în perioada reținerii
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dreptul la examinare medicală în perioada reținerii ca garanție privind neaplicarea torturii – abordare teoretico-practică
Cadru consolidat de cercetare a problemelor actuale în știința juridică: interferenţe dintre drept şi tehnologie
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-88-3.
Disponibil online 1 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Warranties of rights and freedoms in the juvenile detention
Krukevych Oksana1, 2
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 National University Odessa Law Academy
Legea şi Viaţa
Nr. 5/3(281) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-842
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedural order using precautions to minors
Krukevych Oksana
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Legea şi Viaţa
Nr. 3/3(279) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 14 April, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55