IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "compensare"
Particularităţi ale proceselor psihice şi rolul dezvoltării compensatorii la copii cu deficiențe de vedere
Voitic (Corcevoi) Nadejda
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene
Ardelean Grigore
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza şi compararea proiectului Prima Casă cu alte oferte de creditare ipotecară
Cucu Jana, Bulat Irina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 29 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene
Ardelean Grigore
Legea şi Viaţa
Nr. 10/1(286) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Omogenitatea creanțelor compensabile
Prisac Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 3 (279) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 9 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stingerea obligațiilor prin compensare și confuziune în procedura insolvabilităţii
Prisac Alexandru
Legea şi Viaţa
Nr. 2(278) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 8 April, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medical Translation: A Reguirement of the Modern Competitive Market
Bogdan Silvia
"Alecu Russo" State University of Balti
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ privind natura juridică a clauzei penale
Trofimov Natalia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele educaţional-compensatorii sau recuperatorii ale terapiilor complexe şi integrate aplicate elevilor cu CES
Toma Mihaela
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea accesului populației la dispozitive medicale în condiții de ambulatoriu
Chiţan Elena, Brumărel Mihail
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 4(48-S) / 2021 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 14 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea impedanţelor negative în telecomunicaţii
Guţu Irina, Creţu Sergiu, Avram Ion
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 16 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile psihofiziologice ale interacţiunii canalelor senzoriale la persoanele cu deficienţe de auz
Bucun Nicolae
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-60. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12