IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "labor migration"
Migraţia ca problemă globală şi naţională: aspecte contemporane
Filip Nelli, Coşeleva Natalia
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-40. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Общая характеристика видов трудовой деятельности иностранных работников в Республике Молдова и в зарубежных странах
Zaharia Serghei1, Sivoglo Valentina2
1 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич,
2 Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migrația de muncă: potențiale amenințări sau direcții pentru asigurarea securității economice
Homițchi Nadejda, Cazacu Vitalie
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 14 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica dezvoltării migraţiei internaţionale a forţei de muncă în condiţiile globalizării
Golovataia Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica convergenței pieței muncii din R.Moldova
Lazari Silvia
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta unor schimbari demografice asupra stabilitatii financiare a Republicii Moldova
Rodionova Nelli12, Cotlearova Xenia3
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.28. 2016. Iași, România. ISBN 978-606-685-476-4.
Disponibil online 27 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка роли метрополисов в формировании межгосударственных миграционных потоков в Украине
Pozniak Oleksii
Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15. 2021. Chisinau. ISBN (pdf) 978-9975-3486-9-0 (PDF).
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labor migration and the phenomenon of transnational families from the Republic of Moldova
Vaculovschi Dorin
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. / 2023 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of the situation regarding returned migrants. challenges and solutions
Vaculovschi Dorin, Dogaru Raisa
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. / 2023 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorităţile publice ca pilon în fortificarea politicilor de ocupare a forţei de muncă
Otrublenco-Eni Nadejda
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Міжнародне правове співробітництво України з Бельгією, Великобританєю, Китаєм – шлях до успішної інвестиційної діяльності
Tihonciuk Lesea
Національний університет водного господарства та природокористування
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 1 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Ukrainian challenge: some issues on labor migration and its legal regulation
Vistak Maria
Ivan Franko National University of Lviv
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(9) / 2014 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ipoteze privind cauzele migrației forței de muncă în contextul prevederilor legislației Uniunii Europene
Crețu Ana
Legea şi Viaţa
Nr. 7(331) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 August, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Качество жизни трудовых мигрантов из Украины: концептуальные вопросы и реальные процессы
Maidanik Irina
Институт демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3378-0-9.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Феномен трудовой миграции и его влияние на политический климат в Республике Молдова
Braga Lilia
Институт европейской интеграции и политических наук Академии наук Молдовы
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of labor migration
Jucov Alina, Jucov Artiom
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEspera
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-57-030-5.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовое регулирование трудовой миграции в рамках ЕАЭС: общие положения
Loghimahova Elizaveta
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 16 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Labor migration and its consequences countries of origin and host countries
Homițchi Nadejda, Cazacu Vitalie
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(18) / 2020 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelation of migration processes and economic security in Azerbaijan
Golovataia Ludmila, Ascherova Simuzer
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brain-drain influence on economic development of a state
Golovataia Ludmila1, Skutova Daniela2
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33