IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-16(16) pentru cuvîntul-cheie "interdependence"
Rivalitatea geopolitică dintre occident şi Federaţia Rusă în Europa de Est - repercursiuni pentru Republica Moldova
Afanas Nicolai
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Integration through the Prism of Social Inclusion
Pavlencu Mariana
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Acta Universitatis Daniubis Administratio
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2068-5459 /ISSNe 2069-9336
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-78. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza rezultatelor cercetării conceptului de diasporă prin prisma contribuției la dezvoltarea economică a țărilor de origine
Chirvas Cristina
Economica
Nr. 4(122) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social patterns of smoking and alcohol drinking among young people in Moldova
Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The interdependence between information technology and the digital economy
Cojocaru Victor12, Socoliuc Marian2, Bădicu Galina1
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
European Journal of Accounting, Finance and Business
Nr. / 2023 / ISSN 2344-102X /ISSNe 2344-102X
Disponibil online 19 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării asupra profesiei contabile
Dîncenoc Arina
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii metodologice interdisciplinare în ştiinţa contemporană
Ciobanu Rodica
Migrație, Diaspora, Dezvoltare: noi provocări și perspective
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-57-218-7.
Disponibil online 23 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența formelor educației
Chistol Ana
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theory of the Republic of Moldova’s national security issues in the context of globalization processes
Afanas Nicolai
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms of interaction between national and international security
Afanas Nicolai, Cerneavschi Diana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene
Afanas Nicolai
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sports Training in Boxing – Structure and Content
Saulea George-Dan
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 4. 2019. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 13 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză
Usatîi Larisa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-16 of 16