IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "national interest"

Rivalitatea geopolitică dintre occident şi Federaţia Rusă în Europa de Est - repercursiuni pentru Republica Moldova

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valorificarea experienţei diplomatice acumulate de RSSM postbelică în promovarea interesului naţional al Moldovei

Roman Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme de impact a politicii externe asupra procesului de consolidare și promovare a interesului naţional al Republicii Moldova

Saca Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale

Popovici Angela
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziţia actorilor internaţionali în reglementarea conflictului transnistrean la etapa actuală
Căldare Gheorghe, Corman Corneliu
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(85) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 21 April, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asigurarea securității umane și modernizarea sociopolitică a Republicii Moldova

Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 15 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea interesului naţional al Republicii Moldova în condițiile necesității asigurării securității umane

Sprincean Serghei
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția a 3-a. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimensiunea estică a diplomației Republicii Moldova în contextul alternativelor integraționiste

Dulschi Silvia
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Система обеспечения инновационной безопасности в условиях формирования инновационной экономики

Sakovici Vasilii
Институт международных отношений Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interesul național și problemele guvernării în contextul transformărilor democratice. Cazul Republicii Moldova

Saca Victor, Leahu Ilie
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa soft power asupra procesului de asigurare a intereselor naționale ale Federației Ruse și Republicii Moldova

Rotaru Veronica, Iarovoi Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifications conceptuelles de l’interaction „politique étrangère – intérêt national – processus intégrationniste”.

Cebotari Svetlana, Cotilevici Violeta
Université d’Etat de Moldavie
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитический интерес и национальный интерес: соотношение концептуальных подходов в российской и западной научной литературе
Vardanean Ernest
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 3(70) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Institutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Bahnaru Vasile
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(285-286) / 2016 / ISSN 0236-3119
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ближнее зарубежье и политика «перегрузки» США и России

Gabedava Meri
Сухумский государственный университет
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theory of the Republic of Moldova’s national security issues in the context of globalization processes

Afanas Nicolai
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effectiveness of the Republic of Moldova’s state policy in creating conditions for the transition to an innovative development path

Sakovici Vasilii1, Cvilincova Elizaveta2, Ţîbuleac Ştefan3
1 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Republic of Moldova’s national security in the context of the international security system formation.  

Bencheci Marcel
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanisms of interaction between national and international security
Afanas Nicolai, Cerneavschi Diana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European Integration and migration
Mueller Kerstin
Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30