IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "harvest"

Влияние разнокачественности саженцев по толщине подвойной части и их подготовки к посадке на рост и плодоношение кустов винограда

Cara Serghei
Комратский государственный университет
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivelul recoltelor şi calitatea producţiei plantelor de câmp la fertilizarea cu nămol orăşănesc

Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila, Rusu Alexandru
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Crearea şi implementarea soiurilor noi de Triticale în Moldova

, Leatamborg Svetlana
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nivelul recoltelor şi calitatea producţiei plantelor de câmp la fertilizarea cu nămol orăşănesc

Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila, Rusu Alexandru
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studierea liniilor de soia obținute în rezultatul mutagenezei experimentale

Malîi Aliona
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Эффективность применения удобрений LEBOSOL NUTRIPLANT 36 и LEBOSOL NUTRIPLANT 6-12-6 для некорневой подкормки озимой пшеницы в условиях Республики Молдовы

Gore Andrei, Rotaru Vladimir
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modificarea unor indici hidrofizici ai cernoziomurilor cambice din Moldova Сentrală sub influenţa îngrăşămintelor verzi

Leah Tamara, Leah Corina
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 15 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Productivitatea grâului de toamnă la aplicarea îngrăşămintelor minerale pe cernoziom carbonatic în condiţiile agroclimaterice ale anului agricol 2015-2016

Ciochina Vitalie
Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-927-8.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evidenţa pierderilor din diminuarea masei fizice şi a calităţii rizocarpilor industriali pe etape de mişcare a acestora

Cojocari Vadim
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza dinamicii suprafeţelor însămînţate şi a productivităţii culturilor agricole în Republica Moldova

Arnaut Corina
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea biologică a unor dezinfectanţi noi în combaterea bolilor la cultura orzului de toamnă

Ţopa Lilia
Научно-исследовательский институт полевых культур «Селекция»
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Acțiunea gunoiului de grajd amestecat asupra productivității culturilor de câmp cultivate pe cernoziom levigat 

Plămădeală Vasile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eficacitatea economică şi energetică a fertilizării culturilor agricole

Lungu Vasile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa nivelurilor de nutriţie minerală asupra consumului de apă la formarea recoltei culturilor de câmp

Lungu Vasile
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Продуктивность сорта Бианка в условиях центральной зоны виноградарства Республики Молдова

Gribcova Ana
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Влияние качества почв на качество винограда в хозяйстве «ICS Bulgari Winery SRL»

Fedotov Ludmila, Coșelev Olga, Catruc Eugen
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 24 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiul microorganismelor de rizosferă sub aspectul eficacităţii lor în dependenţă de metoda de utilizare

Onofraş Leonid, Todiraş Vladimir, Prisacari Svetlana, Lungu Angela, Mohova Tatiana,
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
47. 2015. Кишинев. ISBN 978-9975-56-266-9 .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Productivity and Quality of New Apple Varieties Depending on The Biological Characteristics of The Variety in The Conditions of The Republic of Moldova

Bîlici Inna, Balan Petru
State Agrarian University of Moldova
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanțul fosforului în cernoziomul levigat la aplicarea gunoiului de grajd și nămolului orășănesc

Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila, Bîstrova Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilanțul potasului în cernoziomul levigat la aplicarea gunoiului de grajd și nămolului orășănesc

Plămădeală Vasile, Bulat Ludmila, Bîstrova Natalia
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54