IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-7(7) pentru cuvîntul-cheie "aer"

Unele modalități ale administrației publice de soluționare a problemelor mediului ambiant

Babii Leonid
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele dezvoltării ecoturismului în REPUBLICA MOLDOVA (pe exemplul rezervaţiei peisagistice Rudiarioneşti)

Dudnicenco Tatiana
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poluarea bazinului aerian din raionul Ocniţa

Dudnicenco Tatiana
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Experienţele lui Boyle şi Mariotte din fizica gazelor

Gonţa Andrei, Târnovan Ilie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme actuale ale mediului
Cărbune Radj
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul antropic asupra componentelor mediului în raionul Ialoveni

Ţurcanu Viorica
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Starea de sănătate a populaţiei din localităţile rurale în relaţie cu calitatea aerului din interior

Cazacu-Stratu Angela12, Croitoru Cătălina21, Ciobanu Elena2
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(77) / 2018 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-7 of 7