IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "water pollution"
Caracterizarea materiei organice dizolvate în hidroecosistemul valea morilor, mun. Chișinău cu utilizarea analizei 1H RMN
Gorincioi Elena12, Trifăuţan Viorica3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza factorilor criminogeni a infracțiunii de poluarea apei
Boșcaneanu Mihai
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redox state assessment for the Danube water in the Sulina channel using a mobile water quality monitoring station
Creţescu Igor1, Borodaev Ruslan2, Lutic Doina3, Soreanu Gabriela1, Lazar Liliana1, Gitlestad Joakim4, Zubcov Elena52
1 Gheorghe Asachi Technical University of Iasi,
2 Moldova State University,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
5 Institute of Zoology
Analele Universitatii “Dunarea de Jos” din Galati. Fascicola II, Matematica, Fizica, Mecanica Teoretica
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2067-2071
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water pollution and awareness from medicinal products (General essay )
Sinițchi Georgeta12
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the interaction of calcium carbonate particles with surfactants on the degree of water pollution in small rivers
Spătaru Petru1, Fernandez Francisco2, Sista Joseph W.3, Spataru Tudor3, Spînu Oxana1, Povar Igor1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
Ecological Processes
Nr. 1(6) / 2017 / ISSN 2192-1709
Disponibil online 5 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determination of Cu (II) ions using sodium salt of 4-phenylsemicarbazone 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid in natural and industrial environments
Zagurskaia-Șaraevskaia Oxana1, Povar Igor2
1 Moldova State University,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological Processes
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2192-1709
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stop poluării cu plastic
Florea Luiza
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 31 October, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
State of water quality in the Prut River for the period of 2019-2021
Sava Nina, Marusic Galina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 12. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-898-6 (PDF).
Disponibil online 3 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crimes of water pollution in the Republic of Moldova – elements of comparative criminal law
Boşcaneanu Marcel
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(39). 2020. Manchester, Great Britain . ISBN 978-0-216-01072-7.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of surface chemistry upon the textural, thermal and sorption properties of apple-pectin adsorbent materials
Lupaşcu Tudor1, Petuhov Oleg12, Culighin Elena1, Mitina Tatiana1, Rusu Maria1, Rotaru Andrei345
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Geology and Seismology, MSU,
3 Tiraspol State University,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Nr. 10 / 2023 / ISSN 1388-6150
Disponibil online 12 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni teoretico - practice de efectuare a expertizelor judiciare ecologice în cazul poluării apelor
Cataraga Olga, Trifăuţan Viorica
Legea şi Viaţa
Nr. 11-12(359-360) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Including legal-criminal liability for water pollution in international law
Boşcaneanu Marcel
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 2(35). 2020. Kishinev, Moldova. ISBN 978-5-368-01372-5.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul poluării apei asupra sănătăţii populaţiei din Republica Moldova
Chiriţa Elena1, Aşevschi Valentin2, Cojocari Lidia1, Bacalov Iurie1, Bacalov Irina1, Mărjineanu Ana1, Deleu Inga1, Para Iulian1, Casco Doina1, Prodan Maria1, Rotari Alexandr1, Avasiloae Irina2
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni teoretico - practice de efectuare a expertizelor judiciare ecologice în cazul poluării apelor
Cataraga Olga, Trifăuţan Viorica
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some theoretical - practical visions for carrying out ecological judicial expertise in the case of water pollution
Cataraga Olga, Trifăuţan Viorica
National Center for Judicial Expertise
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation on metal tolerance and phytoremoval activity in the poplar hybrid clone “Monviso” under Cu-spiked water: Potential use for wastewater treatment
Pietrini Fabrizio1, Veliksar Sofia2, Lemanova Natalia2, Di Baccio Daniela1, Iori Valentina1, Juskaite Liudvika3, Maruska Audrius3, Zacchini Massimo1
1 National Research Council of Italy - Institute of Agroenvironmental and Forest Biology,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
3 Vytautas Magnus University
Science of the Total Environment
Nr. 592 / 2017 / ISSN 0048-9697 /ISSNe 1879-1026
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-875
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele din râul Prut şi din afluenţii lui de stânga
Sandu Maria1, Tărîţă Anatolie1, Gladchi Viorica2, Dragalina Galina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încluderea în dreptul internaţional a răspunderii juridico-penale pentru poluarea apei
Boşcaneanu Marcel
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18