IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "recoltă"
Efectul infecției cu lupoaie asupra recoltei de floarea-soarelui în condițiile Republicii Moldova
Duca Maria1, Burcovschi Ion1, Clapco Steliana1, Martea Rodica1, Gisca Ion12, Autor Nou
Integrare prin cercetare și inovare.
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța materiei organice a solului și măsuri de sporire a fertilității
Andrieş Serafim
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 8 January, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of different fruit thinning products on productivity and quality of “Fuji Kiku” variety
Peşteanu Ananie
State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. / 2020 / ISSN 1454-7376 /ISSNe 2069-8175
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes in cherries size and quality according to color
Balan Valerian, Ivanov Igor, Şarban Vasile, Balan Petru, Vămăşescu Sergiu
State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. / 2017 / ISSN 1454-7376 /ISSNe 2069-8175
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apple production in Republic of Moldova
Balan Valerian, Bîlici Inna, Balan Petru
State Agrarian University of Moldova
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. / 2016 / ISSN 1454-7376 /ISSNe 2069-8175
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptness capacity of raspberry varieties introduced in Republic of Moldova
Sava Parascovia
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Nr. 1(52) / 2009 / ISSN 1454-7376 /ISSNe 2069-8175
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări preliminare privind efectul aplicării extraradiculare a fertilizantului Eutrofit la cais
Griţcan Sava, Grosu Ion, Dadu Zinaida, Polihovici Lidia, Crivaia Parascovia, Evtodiev Mihail
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(89) / 2023 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 9 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea potenţialului pieţei interne şi externe de floarea soarelui şi diagnosticarea întreprinderilor din domeniu
Ulinici Andrian
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pretabilitatea cultivării noilor hibrizi de porumb (zea mays indentata) în condiţiile agroclimaterice a zonei de nord a Republicii Moldova
Lîmari Nicolae
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-956-3.
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul unor cultivari de rapiță de toamnă în condițiile pedoclimatice specifice zonei de nord
Juc Dan
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.4. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-956-3.
Disponibil online 27 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorilor climatici asupra productivității unor specii de arbuşti fructiferi
Sava Parascovia, Caraman Ion
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materia organică din solurile Moldovei și măsuri de sporire a fertilității
Andrieş Serafim
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(45) / 2017 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 August, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Măsuri şi procedee de optimizare a regimului de fosfor în sol
Andrieş Serafim
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-793
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea irigaţiei în condiţiile Republicii Moldova
Andrieş Serafim, Filipciuc Vladimir
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 28 November, 2014. Descarcări-28. Vizualizări-866
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența distanței de plantare asupra dezvoltării și fructificării unor soiuri înalt productive de cătină albă
Cimpoieş Gheorghe, Popa Sergiu, Rîbinţev Ion, Burduja Victor, Macari Ana
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reacția hibrizilor de floarea-soarelui Helianhus annuus l. la condițiile climaterice din diferite zone ale Republicii Moldova
Burcovschi Ion1, Tabacari Ruslan2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bacterii simbiotrof-fixatoare de azot cu diverse însușiri
Todiraş Vasile1, Melnic Maria2, Prisacari Svetlana1, Lungu Angela1, Rusu Ştefan2, Erhan Dumitru2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva mărului în Republica Moldova
Bîlici Inna
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 15 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiunea fertilizării foliare asupra productivităţii şi calităţii fructelor la prun
Dadu Zinaida, Griţcan Sava, Polihovici Lidia, Crivaia Parascovia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(30) / 2009 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 13 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul perioadei de tăiere asupra randamentului și a mărimii fructelor la soiurile de cireș stella și skeena, altoite pe maxma 14
Balan Valerian1, Şarban Vasile2
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0003 /ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27