IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "limba română"
Metode şi tehnici moderne de predare-învăţare a limbii române pentru cetăţenii străini
Radu Galina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-32. Vizualizări-1172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tradițional și modern în studiul limbii române în clasele primare
Popa Florentina
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lecția de limbă nematernă. comunicarea în limba română fără bariere și atitudini preconcepute
Mincu Eugenia
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba română – mijloc de integrare socio-culturală a tinerilor din Republica Moldova aici și acum?
Goraş-Postică Viorica1, Nastasiu Silvia2
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba vorbita - pilon al identitații unui popor
Tulbu-Frunze Cristina
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre originea rumânească/românească a cuvintelor primar și premier
Groza Andrei
Administrarea Publică
Nr. 3(91) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exilul lingvistic suspendat doar de jure
Colţun Gheorghe
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre o controversălingvistică biseculară: cui aparține primordialitatea? Limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?
Bahnaru Vasile
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manuale şi cartea în limba româna din basarabia sub stăpânirea rusă
Mihociu Daniel
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode interactive de predare a limbii rom\ne ca limbă străină prin prisma interculturalității
Chiriac Argentina, Lopatiuc Alina, Ciubotaru Galina, Driga Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbile moderne: surse de neologizare a limbii române
Mincu Eugenia, Macovei Dorina
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-175-46-3.
Disponibil online 5 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурно-історична пам’ятьу творчості румуномовних поетів Буджака
Yantsos Natalia12
1 Ізмаiльський державний гуманітарний університет,
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portret de magistru: Eugeniu Coșeriu
Ungureanu Elena
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 1 September, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teodor Cotelnic: lingvist cutezător și patriot desăvârșit
Hanganu Aurelia
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii basarabene la cercetarea limbii române în contextul culturii slave (secolul al XIX-lea)
Danilova Maria
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(3) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terminology and linguistics: history and current situation
Autor Nou, Terguţă Irina, Autor Nou, Mocanu Maria, Păun Ecaterina
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul actual al limbii romăne în Republica Moldova
Secrieru Mihaela
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 26 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind varianta limbii române din Republica Moldova
Botnari Liliana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme-cheie ale situației sociolingvistice în Republica Moldova
Condrea Irina
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înregistrarea englezismelor în dicționar
Căruntu-Caraman Livia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60