IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(67) pentru cuvîntul-cheie "risks"

Hazard risks and their impact on critical  infrastructures

Purică Ionuţ123
1 National Institute for Economic Research “Costin C. Kiritescu” (INCE), Romanian Academy,
2 Romanian Academy of Science,
3 Academy of Romanian Scientists
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția III. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4123-5-3.
Disponibil online 1 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organization of inventive and innovative work at the enterprises

Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Some considerations regarding the footprint of internal public audit in romanian educational units

Ignat Gabriela1, Bivol Teodor2
1 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi,
2 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativa a părţilor interesate în standardele internaționale

Nicolaescu Victor, Ţurcanu Gheorghe
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informatica în asigurări: reflecții metodologice. Diversitatea riscurilor

Bodrug Svetlana
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale

Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evaluarea condamnaților în scopul planificării progresive a executării pedepsei penale privative de libertate

Crudu Alexandr
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 14 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 26 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы и риски перехода от системы долевого строительства жилья к проектному финансированию в Российской Федерации

Seliutina Larisa
Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Страхование в сельском хозяйстве в Республике Молдова

Caprian Iulia, Saracuța Aliona
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные парадигмы и стратегии развития бухгалтерского учета и аудита: позиции российских и зарубежных ученых

Voroncenco Tamara
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Методические подходы к оценке рисков в бухгалтерском деле

Vîgovskaea Irina, Barceak Tatiana
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta şi „otrăvurile” din culori

Vornicu Nicoleta
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extinderea UE: riscuri și beneficii

Dulschi Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-55. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul legal și instituțional pentru realizarea politicii securităţii naţionale a Republicii Moldova versus riscuri și provocări actualizate

Ciobanu Natalia, Ciobanu Ion
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile naționale și internaționale ale parteneriatului dintre instituțiile băncare și societățile de asigurări

Mărgineanu Aureliu, Băncilă Natalia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The impact of the COVID-19 pandemic on remittances. Challenges and recent trends recent trends

Bălan Mariana
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de fortificare a securității umane în Republica Moldova

Sprincean Serghei
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-44. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Constellatio рисков в информационной системе Финансового учета

Karzaeva Natalia
International scientific conference on accounting, ISCA 2021
Ediția 10. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-25-0.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Probleme, riscuri, obstacole, soluții pentru comunicare în cadrul unei organizații

Olteanu Gabriel Ion
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conflictele armate contemporane cu caracter asimetric și politica de securitate și apărare comună în cadrul Uniunii Europene

Iarmaliuc Petru12
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 67