IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "relaţii internaţionale"

Unele consideraţiuni privind noua arhitectură geopolitică

Cebotari Svetlana12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regiunile secesioniste ca premise de apariţie a terorismului contemporan

Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turcia la intersecţia intereselor comercial-economice
Gribincea Alexandru1, Sasih Kaya2, Karacaoglo SedatHasan2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, Turcia
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sintagma „relaţii internaţionale” în publicaţii enciclopedice

Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interesele geostrategice ale Federației Ruse în literatura de specialitate internațională
Cebotari Svetlana
Universitatea de Stat din Moldova
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1-2(7) / 2014 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 22 March, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Edificarea relaţiilor internaţionale în perioada postrăzboi rece: studiu istoriografic
Juc Victor
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 2(3) / 2012 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelaţia dintre dreptul internaţional public, societatea internaţională şi relaţiile internaţionale
Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 January, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Globalizarea și impactul ei asupra mediului de securitate internaţional

Furtună Petru1, Efremov Valeriu234
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(86) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind multidimensionalitatea conceptu-lui de securitate
Richicinschi Iurie
Academia de Administrare Publică
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinea juridică internațională

Lazari Constantin1, Lazari Constantin2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Uniunea Avocaţilor din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мюнхенский Сговор: некоторые мифы

Surjik Dmitrii
Российская академия наук, (РАН)
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea etimologică, metodologică şi conceptuală a termenului „diplomaţie” prin prisma teoriei relaţiilor internaţionale şi dreptului internaţional
Beniuc Valentin, Beniuc Liliana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об антропологическом подходе к современным международным отношениям
Gutorov Vladimir
Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul moldovenesc contemporan şi pactul Molotov-Ribbentrop
Stepaniuc Victor
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cultura diplomatică, componentă a competenţei profesionale a managerilor de proiecte şi a formatorilor

Goraş-Postică Viorica12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4-5(110-111) / 2018 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile şi mecanismele de menţinere a păcii şi stabilităţii în cadrul relaţiilor internaţionale
Baliţchi Tudor
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisprudența internațională în materia aplicării forței sau amenințării cu aceasta în dreptul international
Roşca Valentin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele de determinare a statelor la respectarea angajamentelor internaţionale
Caţaveică Eugeniu
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema dezvoltării dreptului internaţional în condiţiile globalizării
Arhiliuc Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(36) / 2015 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 14 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reactualizarea coordonatei confesional-religioase a relațiilor internaționale postrăzboi rece

Juc Victor
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27