IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "banks"
Финансовые посредники и их роль в развитии финансового рынка
Titenko Zoia
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Преимущества, стоимость и возможности кредитной карты как финансового инструмента в Республике Молдова
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Санкции ес в отношении российского банковского сектора
Prokopliuk Yulia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Basel III’s possible affects on Turkish banking system
Salih Kaya
Ankara University, Turkey
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы формирования ресурсов коммерческих банков
Grafov Andrei, Mișina Svetlana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное состояние институционального развития банковской системы России и направления ее развития
Volochitina Iulia, Grafov Andrei
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфические особенности ипотечного кредита в Республике Молдова и способы снижения его обслуживания
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Предпосылки для увеличения суммы гарантий по вкладам в банковском секторе Республики Молдова
Batişcev Ruslan
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competition in the banking sector: theoretical aspects, essence, specificity
Fuior Elena, Zavațki Tatiana
Trade Co-operative University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of banking performance and optimization the cost of financing economic entities
Frunză Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acţiuni de ajustare a politicii depozitare la condiţiile contemporane ale pieţei
Darovannaia Ala, Gorobeţ Ilinca
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль предприятий агробизнеса в развитии сельских территорий
Mițkevici A., Mițkevici P.
West Pomeranian University of Technology, Щецин
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessment of the Internal Governance as an Element of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
Bejan Anastasia
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 14 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 26 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de perfecţionare a gestiunii riscului operaţional în bănci
Mistrean Larisa1, Stratienco Doina2
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие криптовалюты в Украине и мире в условиях глобализации
Bogatîh Vladislav, Dercaci Tatiana
Международный гуманитарный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weaknesses of corporate governance within the banking sector of the Republic of Moldova
Clichici Dorina
National Institute for Economic Research, ASM
Economia Contemporană
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка параметров финансовых систем, определяющих уровень их развития
Kenig Eduard
Академия экономических исследований в Бухаресте
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exploring investment strategies for sustainable development in an uncertain landscape
Assenova Mariana G.
University of Agribusiness and Rural Development
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitive environment on the financial - banking market of the Republic of Moldova
Gutan Valentina, Fuior Elena, Maxim Ion
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale contabilității în domeniul garantării depozitelor bancare
Romanciuc Gheorghe
Provocările contabilităţii în viziunea tinerilor cercetători
Ediția a 7-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-147-93-4.
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41