IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "educational management"
Managementul instituțional de inserție a competenței interculturale în curriculumul educațional
Sadovei Larisa
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomia competențelor profesionale în managementul educațional
Vrînceanu Vasile
Administrarea Publică
Nr. 2(114) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 15 August, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The functions of TQM management process in the educational environment
Abu Arar Haila
Free International University of Moldova
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activităţii educaţionale – factor important în asigurarea calităţii
Lungu Viorelia12, Lîsov Diana13
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 11. 2021. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3471-4-3.
Disponibil online 28 September, 2021. Descarcări-62. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Communication management in school education
Bivol Teodor
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives
Ediția a 5-a, Comm. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul inspecției școlare în context european
Ştefan Mariana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului metodic modern
Istrate-Stefanescu Adriana
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul timpului educațional – timpul și importanța lui în domeniul educațional digital
Autor Nou
Inovații pedagogice în sfera digitală
Ediția a X-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3405-6-4.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu ces în învățământul general
Bontaș Manuela
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și provocări ale managementului educațional și oportunități de dezvoltare prin contribuția proiectelor internaționale
Trofimov Victoria
Moldoscopie
Nr. 2(99) / 2023 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de calitate al managementului educațional preuniversitar din Republica Moldova: aprecieri și perspective
Duca Diana
Moldoscopie
Nr. 4(95) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul social al activităților extra-curriculare prin prisma polivalenței beneficiilor antrenate
Pintilei Nicoleta-Aura
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptarea psihosocială a actorilor educaționali la diverse provocări societale
Paladi Oxana
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea pedagogică în spațiul școlar, abordată din perspectivă managerială
Vrînceanu Vasile
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(132-133) / 2022 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 June, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţional participativ – un imperativ al leadershipului educaţional
Vivdici (Ţîbuleac) Ana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 September, 2019. Descarcări-85. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul curriculumului universitar – parte componentă a managementului universitar
Gherştega Tatiana
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educațional din perspectiva asigurării calității în educație
Axentii Ioana Aurelia, Axentii Victor
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 2. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea culturii sănătății și promovarea modului sănătos de viaţă la elevi
Rusu Elena, Moşanu-Şupac Lora
Orientări axiologice ale constructivismului în educaţia modernă
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-299-1.
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-68. Vizualizări-1127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Bontaș Manuela
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii managementului educațional al incluziunii copiilor cu CES în învățământul general
Bontaș Manuela
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41