IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-11(11) pentru cuvîntul-cheie "means of expression"
Grafica satirică din RSS Moldovenească. Anii 1945-1950
Adascalița (Crigan) Lucia
Arta
Nr. 1(AV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de exprimare a cazului vocativ în limba română
Vâlcu Marcela
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Miniatura corală Jalea Miresei de Gh. Ciobanu. Aspecte componistice şi interpretative
Mihalaş Mihai
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caricatura în creația plasticianului Leonid Domnin
Adascalița (Crigan) Lucia
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 14. 2022. Chișinău. ISBN 978-9975-84-171-9..
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea – gen de artă plastică în învățământul preșcolar
Stamati Maria, Dercaci Natalia
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 4. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-814
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa frazei
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 1(319) / 2023 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 1 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.2.). Sintaxa propoziției (2)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 3(318) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 9 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Sintaxa (4.). Sintaxa propoziției (1.)
Verebceanu Galaction
Philologia
Nr. 2(317) / 2022 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 August, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţe stilistice în pictura naţională
Ursachi Rodica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(27) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 October, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lucrările pentru trom petă și pian Romanţă de O. Negruţa și Rondo de concert de A. Luxemburg: abordare interpretativă
Hanganu Dumitru, Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu
Mihalaş Mihai
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-11 of 11