IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "technical means"
Aspecte teoretico-practice privind înregistrarea audio și video a audierii în cadrul procesului penal
Rusnac Constantin, Scobici Laurențiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 18 / 2023 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 1 March, 2024. Descarcări-18. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unitatea structurală a măsurilor speciale de investigații: abordări doctrinare și reglementări
Jitariuc Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea mijloacelor tehnice audio-video la audierea persoanei
Rusnac Constantin, Andronache Anatol
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și tipurile verificării declarațiilor la locul infracțiunii
Jitariuc Vitalie1, Popescu Silviu-Ionuț2
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-25. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The computerized aqua-tow through the neuromuscular mechanism
Scorţenschi Dmitri
State University of Physical Education and Sport
Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Sciences of Human Kinetics
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2344-2026
Disponibil online 9 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование научно-технических средств и методов досудебного расследования уголовных производств
Antonov Konstantin, Tîtula Dmitrii
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice
Rusu Vitalie
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Admisibilitatea probelor obținute prin intermediul mijloacelor tehnice
Popa Oxana
State, security and human rights
Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-529-6.
Disponibil online 21 June, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflec ii de ordin teoretico-practic privind aplicarea înregistrrilor audio-video la cercetarea locului faptei
Jitariuc Vitalie12
Revista Română de Criminalistică
Nr. 1(125) / 2020 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări plastice în peisajul din Republica Moldova
Ursachi Rodica
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(26) / 2014 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 18 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and Practical Reflections on the Use of Audio and Video Recordings in the Crime Scene Investigation
Jitariuc Vitalie
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 21(125) / 2020 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloace de expresivitate componistice şi interpretative în suita corală cine n-are dor de luncă de T. Zgureanu
Mihalaş Mihai
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybrid lesson - a reality between two extremes
Maftei Vitalie, Ceban Gheorghi, Ţurcan Ana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13