IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(54) pentru cuvîntul-cheie "public authorities"
Promovarea dezvoltării locale și regionale prin intermediul platformei de discuții
Mitrofan Carolina
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici de parteneriat public-privat in domeniul revitalizării şi salvgardării patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea la mediere a autorităţilor publice din cadrul statelor-membre ale Uniunii Europene
Zubco Angela
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-763
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurisdicția litigiilor privind instituirea dreptului de proprietate asupra loturilor de pe lîngă casă
Grozav Svetlana
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul statului în domeniul protejării victimelor violenței de familie
Saitarlî Natalia
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte conceptuale ale managementului resurselor umane în sfera autoritaților publice
Savcenco Silvia
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-82. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţele autorităţilor publice privind protejarea patrimoniului cultural national
Comendant Vasile
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 1 April, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a funcționarilor publici în Republica Moldova
Saitarlî Natalia
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea cheltuielilor suportate de catre stat în procesul de dezvoltare profesionala a funcționarilor publici cu statut special din cadrul ministerului afacerilor interne
Chepestru Ana-Maria
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reorganizarea persoanei juridice de drept public
Preţivatîi Ghenadie
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Garantarea siguranței persoanei prin prisma asigurării respectărea ordinii și securității publice în stat
Slusarenco Svetlana
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorităţile publice ca pilon în fortificarea politicilor de ocupare a forţei de muncă
Otrublenco-Eni Nadejda
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni europene privind realizarea descentralizării administrative în Republica Moldova
Castraşan Tatiana
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea particularităţilor principiului interesului superior al copilului în contextul asigurării drepturilor lui
Focşa Tatiana12
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea juridică a autorităţilor publice: premise teoreticonormative,particularităţi și forme
Şevcenco Igor
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consolidarea capacităților instituțiilor de asigurare a respectării drepturilor de proprietate intelectuală din Republica Moldova
Ţîganaş Ion
Intellectus
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 14 January, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contractul administrativ — mijloc eficient de punere în valoare a serviciilor publice în contextual actual
Florea Bogdan1, Guţuleac Victor2
Ştiinţa juridică în contextul promovării valorilor statului de drept
2010. Chişinău. .
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles of law enforcement activity by public authorities
Manţuc Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efficiency concept regarding law enforcement activity by the public authorities
Manţuc Elena
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 54