IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "asigurarea calităţii"
Direcţiile prioritare în dezvoltarea auditului din Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Contabilitatea
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-755-3.
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice ale asigurării calității educației la nivel local
Popa Violeta
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea calității învățământului superior prin implicarea studenților utilizând experiența cursului ca variabilă de mediere
Ropot Traian, Wang Muhua, Stonier Francis
Universitatea Southwest, Chongqing
Administrarea Publică
Nr. 1(109) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind calitatea
Oleiniuc Maria
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-40. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea calităţii serviciilor microbiologice de laborator în cadrul centrelor de sănătate publică din Republica Moldova
Prudnicionoc Svetlana
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele implementării programelor de asigurare a calităţii şi a controlului calităţii în activitatea radiodiagnosticului medical din Republica Moldova
Roşca Andrei, Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Apostol Ion, Vîrlan Serghei, Ursuleanu Ion
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicarea părților interesate în evaluarea externă a calității programelor de studii
Chiciuc Andrei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studenții Ca Beneficiari și Actori ai Procesului de Evaluare Externă a Calității: Practica Europeană și Experiența ANACEC
Sava Lucia12
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 13 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea Studiilor Universitare și Inserția Pe Piața Muncii a Absolvenților în Republica Moldova
Crudu Rodica1, Sava Lucia23
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementulasigurării calităţii educaţiei.
Preda Gheorghe
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale managementului calității în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cebanu (Slutu) Lilia12
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte practice ale managementului calității educației la nivel local
Popa Violeta
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului calității procesului instructiv - educativ, condiționat de învățarea mixtă în perioada pandemică
Perciun Natalia, Ovcerenco Nadejda
Conferința științifică studențească cu participare internațională
Ediția LXXI. 2022. Chişină. ISBN 978-9975-76-394-3.
Disponibil online 12 July, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Software qality assurance (Asigurarea calității produselor soft)
Secu Andrei, Andronatiev Victor
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind activitateа online în condițiile pandemiei COVID-19: provocări pentru management și asigurarea calității
Trofimov Victoria, Cutanina Natalia
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului calității educației la nivel local
Popa Violeta12
Adaptarea sistemului educaţional la noile abordări din societatea contemporană: provocări și soluții
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-417-9 (PDF).
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumente eficiente de implementare a prevederilor procesului Bologna în învăţământul superior naţional
Velişco Nadejda
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(135) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-643
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea procesului educațional orientat spre învățare activă la Universitatea Gloucestershire din Marea Bbritanie
Vidaicu Mihaela
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea si evaluarea calitatii in educaţia preuniversitara. Realitaţi romanesti si europene
Vlădescu Ionuţ
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instruirea experților pentru asigurarea calității: context european și particularități naționale
Petrov Elena
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. II. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-290-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23