IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "formare profesională"

Tranziția de la școală la muncă: viziunea absolvenților învățământului superior

Rojco Anatolii1, Garbuz Veronica12
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-59. Vizualizări-1332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesia contabilă: provocări și dezvoltări

Cebotari Anna
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problema formării competenței matematice la elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar (viitori învățători ai claselor primare)

Hajdeu Mihaela
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea și dezvoltarea profesională a personalului din administrația publică: provocări și soluții

Dulschi Ion, Ţepordei Aurelia
Administrarea Publică
Nr. 2(110) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Îmbunătățirea cadrului legislativ  ca o condiție de creștere a ocupării forței de muncă 

Savelieva Galina, Cotelnic Valentina
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Experienţa internaţională in domeniul sistemului educaţional secundar profesional
Taragan Raisa
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-1388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The education system knowledge and tools to improve processes and reduce gaps in society

Amar Ravit
Free International University of Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistemul educaţional profesional în Republica Moldova

Taragan Raisa
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea profesională a designerilor –obiect al cercetării pedagogice

Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale a tinerilor în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional tehnic secundar din Republica Moldova

Aculai Elena1, Novac Alexandra1, Deliu Natalia2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social protection in the field of employment of persons with disabilities in the Republic of Moldova

Balan Aliona
Academy of Economic Studies of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 1 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The vector of the development of the education 4.0 project

Baghdadi Sohir, Abu Arar Haila, Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă în Republica Moldova
Pantea Larisa
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pregătirea specialiştilor implicați în procesul de recuperare a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale

Racu Sergiu, Cebotaru Nina
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea strategiilor didactice moderne – prioritate în instruirea interactivă a funcţionarului public cu statut special

Grati Veaceslav, Buciuşcan Ludmila
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea profesională a designerilor – obiect al cercetării pedagogice

Danilă Natalia
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Educația STEAM - o abordare inovativă în formarea profesională a elevilor și studenților

Cazacioc Nadejda
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Integration of Youth by Increasing their Competetiveness into the Labor Market

Suslenco Alina
"Alecu Russo" State University of Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le master et l’embauche des élèves sortant

Neagu Gheorghe
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gestiunea formării profesionale universitare în contextul dilemei „cerere-ofertă” pe piaţa muncii în condiţii de internaţionalizare

Trofimov Victoria
Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale
2012. Bălți. ISBN 978-9975-50-069-2.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49