IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "industria uşoară"
Casa de Modele din Chisinău. Primii ani de activitate
Procop Natalia
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza competitivității sectorului industriei ușoare din Republica Moldova
Castraveț Corina
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica pieţei textilelor. Referinţe analitice
Cernova Aliona
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specializare inteligentă? Realităţi din industria ușoară a Repulicii Moldova
Dicusar Ion
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Auditul social- instrument important ce asigură o dezvoltare sustenabilă a industriei ușoare din Republica Moldova
Gheorghiţă Maria
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 9 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartografierea ocupaţiilor din industria uşoară în baza lanţului valoric
Midari Veronica, Rusnac Nadejda, Bordian Vera, Gangura Gheorghe
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(113) / 2019 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea managerială în mentenanţa din industria uşoară
Prodan Rodica
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria ușoară a Republicii Moldova: evoluția, competitivitatea, prognosticul
Gutium Tatiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 14, Vol.1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-28. Vizualizări-913
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul structurilor de proprietate la formarea şi dezvoltarea echipelor de management in firmele din Republica Moldova
Guzun Stela
Studii Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 10 October, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9