IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(193) pentru cuvîntul-cheie "crisis"
Criza valorilor morale şi sociale
Scobioala Nadejda
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența COVID-19 privind viața social-economică a populației din punctul de vedere al egalității de gen în R. Moldova
Bogdanova Svetlana
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Covid-19 and interpretation: major challenges and technical solutions
Bodean-Vozian Olesea
Moldova State University
De la monem la text: reconfigurări lingvistice și practici didactice
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-503-6.
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența – condiție pentru dezvoltarea organizației școlare .
Cotos (Pelevaniuc) Ludmila
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(24) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale consilierii familiei pentru autoeficiență în situații de dificultate
Pereu Tatiana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfoze geopolitice în contextul pandemiei Covid-19
Cebotari Svetlana12
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Solidaritatea europeană: între tradiție și provocările actuale
Popovici Angela
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei politice asupra economiei naţionale
Roşca Ludmila, Ursu Valentina
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza şi comerţul exterior al Azerbaijanului
Gribincea Alexandru1, Ascherova Simuzer1, Enicov Igor2
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele dezvoltării şi schimbările contradictorii ale economiei mondiale în condiţiile globalizării
Andreeva Tatiana, Buca Vadim
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia cercetării fenomenelor şi proceselor social-economice
Roşca Ludmila
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Significance of Online Monitoring Activities for the Social Media Intelligence (SOCMINT)
Şuşnea Elena 1, Iftene Adrian2
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-342. Vizualizări-1718
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization, regionalization, triadization
Popescu Ion1, Enescu Maria2, Enescu Marian2, Meruţa Alexandrina2
1 Spiru Haret University, Bucharest,
2 Free International University of Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 9 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-1173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea situaţiilor de criză educaţională în clasa de elevi
Mihăilescu Natalia
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
2023. Cahul. ISBN 978-9975-88-102-9.
Disponibil online 15 April, 2023. Descarcări-24. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baloane financiar-bancare
Lopotenco Vadim
Interuniversitaria
Ediția 08. 2013. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-106-4.
Disponibil online 21 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări metodologice ale conceptului de „identitate”
Bobână Gheorghe
Filosofia și perspectiva umană:
Ediția 18. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-49. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Umanismul și transumanismul.modalități de abordare în mass-media
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții despre imagini feminine în contextul cultural și mediatic
Enachi Valentina
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Confruntarea sino-americanî în contextul crizei COVID-19
Cebotari Svetlana
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea umană, de la intuiția filozofică la raționalitatea matematică - sensuri conceptual-metodologice -
Tudoran-Sherringham Simona
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 193