IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "human development index"
Компаративный анализ занятости населения в инновационном секторе экономики Украины и стран мира
Riabovolic Tatiana
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea economică în Republica Moldova și perspecivele ei
Nirean Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale indicelui dezvoltării umane în localităţile regiunii de dezvoltare centru prin componenta socio-demografică
Hachi Mihai1, Cujbă Vadim2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-993
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele creşterii economice asupra dezvoltării umane
Moroi Elena
Economie.
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка эпидемической ситуации по туберкулёзу в Украине и возможные сценарии её прогноза
Kolesnikova I., Mokhort G., Petrusevich T.
Curierul Medical
Nr. 5(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-2039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Government spending on tourism approached through the prism of consolidating the right to rest and leisure
Secrieru Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învățarea și respectarea principiilor diplomației economice ca garant al dezvoltării durabile
Golovataia Ludmila
Activismul civic – condiție a consolidării instituțiilor statului democratic
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-916-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние социальной сферы как критерий обеспечения социальных прав человека
Oleșcenko Veronika
Legea şi Viaţa
Nr. 8-9(344-345) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
High-performance public services: influences and prospects for improving living standards
Boguş Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 2 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global poverty problem and its elimination as a contribution to sustainable development
Dadashova Jala Bayram
National Aviation Academy of Azerbaijan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17, Volumul II. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-21-5.
Disponibil online 7 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human Development in Rural Settlements within the Centre Development Region of the Republic of Moldova
Hachi Mihai1, Cujbă Vadim2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Tiraspol State University
Lucrările Seminarului Geografic "Dimitrie Cantemir"
Nr. 2(46) / 2018 / ISSN 1222-989X /ISSNe 2344-0805
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assessing the interdependence between customs duty revenue in the national budget and the living standard of the population
Gutium Mircea12
1 Moldova State University,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3486-4-5.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Egalitatea de gen în Republica Moldova: între deziderate și realități
Cuşnir Liliana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-7-7.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica Republicii Moldova în clasamentele Indicelui Dezvoltarii Umane
Spătaru Tatiana
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(182) / 2020 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 26 September, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global poverty problem and its elimination as a contribution to sustainable development
Dadashova Jala Bayram
National Aviation Academy of Azerbaijan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 17. 2023. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-06-2.
Disponibil online 28 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human development index in the Republic of Moldova
Aprodu Cătălina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 20, Vol.2. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-1-6.
Disponibil online 10 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în dinamica comportamentului reproductiv în Republica Moldova și unele țări europene
Grigoraş Ecaterina, Gagauz Olga
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17