IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "proces inovaţional"
Depozitele bancare ca obiect al procesului inovaţional
Luchian Ivan1, Panfil Cristina2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-75. Vizualizări-1020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecționarea activității de export a întreprinderilor din Republica Moldova prin prisma procesului inovațional
Garştea Sergiu
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creditele bancare ca obiect al procesului inovațional
Lisnic Victoria
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări privind inovaţiile, procesul şi managementul inovaţional în literatura de specialitate
Duca Daniela
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 /ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-1149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar
Cobzari Ludmila, Verdeş Diana
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza economică a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Vaslui, România
Duţă Sergiu
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea proceselor inovaționale în managementul instituției de învățământ
Cojocaru Victoria
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii determinanți ai transferului de inovații pedagogice
Balan Aurelia
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadru conceptual și coordonate ale procesului inovațional
Panfil Cristina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(01) / 2023 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9