IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-6(6) pentru cuvîntul-cheie "attention deficit hyperactivity disorder"
Синдром дефицита внимания и гиперактивности как педагогическая проблема. Работа специального психопедагога с педагогическим составом учебного заведения
Jeleascova Svetlana12
1 Республиканский Музыкальный Лицей-Интернат им. "Сергея Рахманинова",
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности дефицита зрительного и слухового внимания детей с СДВГ
Autor Nou
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика работы с детьми с нарушением внимания в музыкальной школе
Jeleascova Svetlana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi ale deficitului de atenţie la copii
Tarnovschi Ana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 11 / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-107. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психолого-педагогическая коррекция синдрома дефицита внимания и гиперактивности средствами музыкальной терапии
Jeleascova Svetlana
Республиканский Музыкальный Лицей-Интернат им. "Сергея Рахманинова"
Evoluția sistemului național al învățământului special și incluziv ca proces unitar teoretico-praxiologic în câmpul educațional european :
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-732-2..
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теоретические проблемы синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей
Jeleascova Svetlana, Racu Aurelia
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.18, Partea 4. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6