IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(114) pentru cuvîntul-cheie "Республика Молдова"
Национальные инновационные системы: необходимость их функционирования, основные принципы её формирования и элементы
Percinschi Natalia
Национальный Институт Экономических Исследований АНМ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oбеспечение продовольственной безопасности Pеспублики Mолдова в дискурсе существующих подходов к обеспечению населения продовольствием
Sakovici Vasilii, Cazacu Vitalie
Академия публичного управления
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Анализ социального обслу­живания пожилых граждан в городе Тараклия
Circov Evgheni1, Tsvetanova Ioanna2
1 Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия,
2 Юго-Западный университет "Неофит Рильский", Благоевград
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 5. 2017. Taraclia. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лазарские игры на юге Молдовы: обрядовые костюмы
Soroceanu Evdochia
Институт культурного наследия
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 3, R. 2023. Chișinău. ISBN 978-9975-84-189-4.
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele vaccinării anti-HPV în Republica Moldova
Agop Silvia
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemodinamica pulmonară în bronhopneumopatia obstructivă cronică (Trei decenii de studii în Republica Moldova).
Calancea Valentin
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 2 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul leucemiei acute la vârstnici: Putem oare face mai mult? Studiu retrospectiv și review-ul literaturii.
Tomacinschii Victor12, Robu Maria1, Buruiana Sanda1, Sghibneva-Bobeico Nina2, Dudnic Cristina12, Feghiu Veronica12
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mortalitatea cardiovasculară și speranță de viață în Republica Moldova
Penina Olga, Raevschi Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibilitatea serviciilor de asistență medicală cardiovasculară, mortalitatea și povara morbidității prin maladii cardiovasculare în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene.
Moscalu Vitalie1, Rudi Victor1, Marina Angela1, Batrînac Aureliu2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de risc cardiovascular și comportamentele nocive în Republica Moldova în contextul datelor statistice europene
Moscalu Vitalie, Vatamanu Eleonora, Rudi Victor, Marina Angela
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiologia cancerului de col uterin în Republica Moldova.
Urechi Virgiliu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отражение фитосимволики в фольклорном сознании носителей русского фольклора Республики Молдова
Zaicovschi Tatiana
Институт культурного наследия АНМ
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реалии и перспективы высшего образования в Республике Молдова
Munteanu Angela, Corduneanu Irina
Молдавская экономическая академия
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-631
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюджетные правила в Республике Молдова
Petroia Andrei
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-994
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка уровня развития крестьянских фермерских хозяйств в Республики Молдова методом стохастической границы
Semionova Elena, Cimpoieş Dragoş, Racul Anatol
Государственный Аграрный Университет Молдовы
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea furnicilor (Hymenoptera: Formicidae) din Republica Moldova
Mînzat Cristian, Buşmachiu Galina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-23. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cicada Tautoneura polymitusa (Oh & Jung, 2016) (Hemiptera: Cicadellidae) – new adventive species for the fauna of the Republic of Moldova
Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), (Coleoptera: Prostomidae) - prima înregistrare în Republica Moldova.
Bacal Svetlana
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specia Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în Republica Moldova.
Mihailov Irina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a faunei noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) din Republica Moldova și unele ţări europene.
Ţugulea (Hacina) Cristina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 114