IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "funcţionalitate"

Brexit - retragerea Regatului Unit din UE

Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele consideraţii cu privire la critica in arhitectură
Nesterova Tamara1, Oleinic Svetlana2
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contribuţii în soluționarea estetică și constructivă a ambalajelor pentru produsele de încălțăminte pentru bărbați

Sănduță Sanda
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abordarea sistemica de proiectare a produselor funcționale pentru copii

Danila Victoria, Curteza Antonela
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul (semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaționale de dezvoltare a învățămîntului artistic contemporan
2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-161-3.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soluții constructive și tehnologice utilizate la elaborarea îmbrăcămintei funcționale

Danila Victoria12
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-828-3..
Disponibil online 2 August, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea englezismelor în limba română în contexte adecvate

Căruntu-Caraman Livia
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ontologice în teoria și practica învățământului

Maistru Rodica, Creţu Vasile
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în RASSM (1926-1932)

Codreanca Lidia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arta formelor utile – designul. (Semnificația estetică și destinația funcțională)

Florea Eleonora
Valorificarea strategiilor inovaţionale de dezvoltare a învăţământului artistic contemporan
2016. Bălți. ISBN 978-9975-3145-9-6.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Difficulties in the perception and study of non-fiction texts in the lessons of russian language and literature in primary school

Macuha Galina1, Curaciţchi Angela2
1 Теоретический лицей «А. Пушкин», г. Кэушень,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activități de cercetare dezvoltate de mediul asociativ: provocări și soluții
2021. . ISBN 978-9975-46-558-8..
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности функциональности современной семьи

Ibrișim Ludmila
Комратский государственный университет
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(37) / 2020 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul dezvoltării parteneriatului medic-familie-comunitate – factor de asigurare a funcționalității instituției medicale

Israfilov Marina, Cristalov Aliona
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 10. 2019. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 28 July, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza caracteristicilor sistemelor de management al învățării

Ţiţchiev (Camerzan) Inga, Iamandi Veronica
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(62) / 2021 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Refugiatul în limba română”, academicianul Silviu Berejan

Popa Gheorghe
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea didascaliilor în discursul dramatic al lui Ion Druţă
Ghilaş Ana
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(30) / 2013 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea în educaţie: sens şi necesitate
Callo Tatiana1, Pascari Valentina2
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coasa — jocul sacru al secerişului

Popa Pavel
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 26 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18