IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "emotional sphere"
Features of the emotional sphere of people in old age
Doțenco Eleonora, Moraru Maria
Academy of Economic Studies of Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 10, Vol.7. 2021. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatralaştirmak nasil gagauz dilinin üüretmäk metodikasi
Karanfil Gullu, Rabeja Maria
Komrat devlet universiteti
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul basmelor terapeutice în consilierea cu copiii
Scutari Dumitriţa
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.2. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-078-4.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Componenta cognitivă a dezvoltării emoționale la preșcolarii cu dizabilități auditive
Ciubotaru Natalia
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicare emoţională versus auzul emoțional – factori primordiali în dezvoltarea psihică a copilului cu dizabilități auditive
Ciubotaru Natalia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing the concept of emotional intelligence
Anton Vica
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития эмоционального интеллекта учащихся первого класса
Teliucova Inna, Anţibor Ludmila
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii implicaţi în formarea comportamentului adictiv la preadolescenți
Abraham Pavel1, Diţa Maria2
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea raportului profesor-elev prin dezvoltarea capacităților empatice
Ilicciev Maxim
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 31 October, 2022. Descarcări-34. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9