IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(269) pentru cuvîntul-cheie "creativity"

Statutul profesorului de limbă engleză

Babâră Nicanor1, Usatîi Larisa2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

Davidenco Andrei123
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko,
3 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul educației muzicale în formarea valorilor cultural-artistice la elevi

Hîncu Ionela
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementarea conceptului eficienței artistice prin promovarea unei viziuni progresiste

Bularga Tatiana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exprimarea de sine prin dezvoltarea creativității și inventivității

Cazacu Daniela
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului

Briţchi Aliona
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”

Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Startup-urile ca o nouă formă de dezvoltare a creativității inovative la viitorii specialiști-pedagogici

Foca Eugenia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor

Brăduleac Iraida
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri

Lupu Ilie1, Cabac Eugeniu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii

Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students

Davidenco Andrei12
1 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education,
2 Taras Shevchenko National University of Kyiv
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(17) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

О формировании коммуникативной компетенции учащихся медицинских колледжей в процессе изучения химии

Banul Xenia
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte psihopedagogice ale dezvoltării creativității artistice la elevii din clasa a II-a prin aplicații practice

Vinnicenco Elena1, Starciuc Natalia2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Creativitatea preșcolarilor prin prisma tehnologiilor didactice modern

Antoci Diana, Lupașcu Inga
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-57. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea resurselor umane prin prisma stimulării creativităţii
Tofan Tatiana, Cojocaru Svetlana, Butnaru Veronica
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Современные подходы оценивания креативного потенциала предприятия

Komelina Olga
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Robo – intelligence is information multiplied by thought speed
Todoroi Dumitru
Academy of Economic Studies of Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intelligence development creativity features leveling in conscience society
Todoroi Dumitru1, Roşca Ion2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Bucharest University of Economic Studies
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discovering and managing creativity in conscience society
Mihalcea Radu, Roşca Ion, Todoroi Dumitru
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 269