IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(432) pentru cuvîntul-cheie "creativity"
Statutul profesorului de limbă engleză
Babâră Nicanor1, Usatîi Larisa2
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psycho-pedagogical problems of work with creatively gifted students
Davidenco Andrei123
1 Taras Shevchenko National University of Kyiv,
2 National University "Chernihiv Collegium" named after T.G. Shevchenko,
3 Chernigov Regional Institute of Postgraduate Pedagogical Education
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educației muzicale în formarea valorilor cultural-artistice la elevi
Hîncu Ionela
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea conceptului eficienței artistice prin promovarea unei viziuni progresiste
Bularga Tatiana
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exprimarea de sine prin dezvoltarea creativității și inventivității
Cazacu Daniela
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului
Briţchi Aliona
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode alternative de receptare a mesajului textului literar „Prometeu aduce oamenilor focul”
Antip Crina Ramona12
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Startup-urile ca o nouă formă de dezvoltare a creativității inovative la viitorii specialiști-pedagogici
Foca Eugenia
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța creativității în parteneriatele educaționale în contextul provocărilor societale
Tabita Mihai
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea creativității artistice la preșcolari în procesul de realizare a educației muzicale
Moraru Emilia1, Rață Mihaela2
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-37. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția creativității la educația axiologică din perspectiva prevenirii conflictelor școlare
Biculescu Florina-Teodora
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și tehnici de stimulare a creativității elevilor
Ceaușu Felicia
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea modelelor teoretice ale talentului și creativității în formarea elevilor cu potențial aptitudinal înalt
Vrabie Tina
Geniu, talent, creativitate
Volumul II. 2022. Iași, România. ISBN 978-606-685-906-6.
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие творческих способностей младших школьников средствами визуализации в обучении
Bozbei Olga
Теоретический лицей Чишмикиой
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativity and innovation - the premises of performance in higher education of physical education and sport
Volcu Irina
State University of Physical Education and Sport
Book of Abstracts
Ediția 3. 2017. Galați. ISSN 2457-3094.
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea – forma superioară a procesului instructiv-educativ
Cenușe Elena Ramona
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul funcțional al parteneriatului educațional contemporan
Antoci Diana, Andrasciuc Vasilica
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-41. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor și inecuațiilor
Brăduleac Iraida
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode și procedee de rezolvare a ecuațiilor de grad superior cu parametri
Lupu Ilie1, Cabac Eugeniu2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(25) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 6 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de rezolvare a problemelor matematice în învățământul primar prin individualizarea și diferențierea instruirii
Nour Alexandra
Тираспольский государственный университет
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-35. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 432