IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "cititor"
De la „Cercați scripturile…” la Educația literar-artistică
Pâslaru Vlad
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor comunicative la elevi în cadrul citirii unui text de limbă străină
Silistraru Nicolae1, Afanas Aliona2
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(4) / 2007 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The secret of the novel after Henry James
Colodeeva Liliana
Provocări şi oportunităţi în educaţie
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-054-1.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura – pretext pentru deschiderea spre artele frumoase
Țurcanu Valentina1, Grosu Liliana2
Abordări psiho-pedagogice, lingvistico-literare, istorice și didactice în științele educației
Ediţia 4. 2024. Cahul. ISBN 978-9975-88-120-3.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un model de lectură sincretică ilustrat în baza romanului Numele trandafirului de Umberto Eco
Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hans Robert Jauss: principalele concepte ale esteticii receptării
Dementieva Diana
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-166. Vizualizări-1618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Receptarea romanului proustian în literatura română: amintire circulară şi uzaj metaforic
Postu Marin
Intertext
Nr. 1-2(22) / 2012 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1076
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tezeul Sergiu Pavlicenco și firul Ariadnei în cercetarea creației lui Dante Alighieri
Fonari Victoria
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scriitorul Nicolae Dabija prin prisma generațiilor de cititori ai secolului XXI
Bejan Tatiana
Oportunități de implicare a tinerilor în procesul de cercetare
Ediția a III-a. 2023. . ISBN 978-9975-88-113-5.
Disponibil online 9 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecturile în romanul Doamna Bovary de Flaubert, bovarismul si exodul tinerilor moldoveni
Chiperi Grigore
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura dupa un secol de confruntari estetice
Pavlicenco Sergiu
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura externă și instanțele comunicării narative
Mîrzac Laura
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea elevilor pentru o lectură participativă într-un cadru extracurricular
Gapei Oxana
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lectura ca metodă de cunoaştere a lumii, artei şi a ştiinţei, aplicată la orele de dirigenţie şi la disciplinele curriculare
Mămăligă Diana
Oportunităţi de dezvoltare şi optimizare curriculară pe aria limbă şi comunicare în gimnaziu şi liceu
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-46-323-2.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
George Coșbuc în viziunea cititorului contemporan
Dodon Eugenia
Rigoare exegetică și vocație pedagogică
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-481-7.
Disponibil online 28 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Titlurile interogative - o invitaţie spre lectura textului
Driga Ina12, Chiriac Argentina1
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 10. 2020. Chişinău, 2019. ISBN 978-9975-3371-7-5.
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Termeni și concepte aferente abordării diacronic-ontologice a lecturii de către Alberto Manguel
Pâslaru Vlad
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(71) / 2023 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 5 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia receptării textului literar în clasele primare
Andruh Galina
Prerorgativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere
Volumul II. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-134-5.
Disponibil online 17 October, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Language specifics of narrative viewpoint in cinematic adaptations of english prose
Sudniţîna Alexandra
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea cititorului de literatură în raport cu teleologia şi conţinuturile educaţiei literar-artistice
Şchiopu Constantin
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-1139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23