IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "interdependenţa"
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mеcanisme şi practici privind promovarea imaginii statului realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Moldova
Ţâu Nicolae
Administrarea Publică
Nr. 3(107) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 September, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-1029
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea instituţională a gestionării crizei refugiaţilor în Uniunea Europeană
Afanas Nicolai
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia echilibrului dinamic al forţelor opuse yin yang
Artiom Diana
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 19 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa dintre cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice in formarea specialiştilor din domeniul culturii
Popa Eugenia, Galac Lucia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creativitatea elevului şi a profesorului la lecţiile de arta plastică
Antoci Diana
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1 / 2006 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-186. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza rezultatelor cercetării conceptului de diasporă prin prisma contribuției la dezvoltarea economică a țărilor de origine
Chirvas Cristina
Economica
Nr. 4(122) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social patterns of smoking and alcohol drinking among young people in Moldova
Crîșmaru (Maşcăuţeanu) Mariana
National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența sport – politică
Efremov Valeriu
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dependența dintre tensiuni și deformații în cazul deformării plastice a materialelor cu rezistența diferită la întindere și compresiune
Sidorenco Elena, Voskresenskaia Iulia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 25 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihologice ale activităţii de mentorat în contextul dezvoltării profesionale
Balan Tatiana, Andriţchi Viorica
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2015 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-37. Vizualizări-2006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind evoluţia geografiei militare
Ciubara Iurii
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democratice
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teoretică a securităţii naţionale a Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare 
Afanas Nicolai
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte introductive în teoria dependenței, interdependenței și interdependenței complexe
Spirlicenco Vladislav
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relații de interdependenţă şi interinfluenţă între costumul popular moldovenesc cotidian şi cel de sărbătoare în perioada contemporană
Bujorean Tatiana
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 20 / 2016 / ISSN 1857-2049 /ISSNe 2537-6152
Disponibil online 11 January, 2017. Descarcări-20. Vizualizări-991
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană asupra regiunii transnistrene
Afanas Nicolai
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(174) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căutători de fenomene fizice
Uscatu Grigore
Fizica şi tehnologiile moderne
Ediția a 22-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența limbii materne în predarea pronunției în limba engleză
Usatîi Larisa
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(49) / 2021 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Căi eficiente în atingerea succesului personal şi profesional prin autocunoaştere
Moga Ecaterina
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(79) / 2014 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 7 September, 2015. Descarcări-58. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые подходы к формированию оптимальных методов диагностики физического развития детей для их начального отбора в дзюдо
Manolachi Victor, Demcenco Petru
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 2(2) / 2009 / ISSN 1857-4114 /ISSNe 2537-6438
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-1053
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20