IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "international relations"

Tendinţele procesului de globalizare şi impactul său asupra sistemul relaţiilor internaţionale

Conacu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele consideraţiuni privind noua arhitectură geopolitică

Cebotari Svetlana12
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Regiunile secesioniste ca premise de apariţie a terorismului contemporan

Graur Gheorghe, Zavatin Vasile
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilema securităţii în actualitate. spirala tensiunilor NATO – Federaţia Rusă

Todor Cătălina
Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”, Bucureşti
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiile de securitate – pasul necesar de la  disciplină academică la știință autonomă

Străuţiu Eugen
Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3174-2-9.
Disponibil online 5 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Role of the BRICS Countries in the Geographical Distribution of the World Trade

Lesnic Diana, Crudu Rodica
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International Cooperation in Global Issue Solution Regarding Environmental Protection

Auzeac Tatiana, Şişcan Svetlana-Zorina
Academy of Economic Studies of Moldova
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 12 / 2019 / ISSN - /ISSNe 2537-6187
Disponibil online 22 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcursul european al Republicii Moldova din perspectiva relațiilor moldo-române

Păunescu Cristina
State University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Principiile fundamentale ale dreptului internațional între evoluție și actualitate, caractere și importanță

Bontea Oleg
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul diplomației economice în promovarea relațiilor economice internaționale

Ţâu Nicolae
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geopolitics of international funding programs

Ciofu Ana
Center for Socio-Economic Development and Innovative Entrepreneurship Support Republic of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalization, contemporary problems and tendencies of international business development
Ţâu Nicolae
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul organelor securităţii statului din Republica Moldova în sistemul internaţional al serviciilor speciale privind combaterea terorismului
Busuncian Tatiana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 1(9) / 2012 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Историко-правовые аспекты проведения миротворческих операций Организации Объединенных Наций

Perova Liudmila
Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificări conceptual-teoretice ale relației „securitate internațională - criză”

Cebotari Svetlana1, Plop Sergiu2, Rusnac Gheorghe34
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
3 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 2(85) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identifications conceptuelles de l’interaction „politique étrangère – intérêt national – processus intégrationniste”.

Cebotari Svetlana, Cotilevici Violeta
Université d’Etat de Moldavie
Moldoscopie
Nr. 1(80) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specifics of the Russian Federation interests in Moldova in the context of new geopolitical changes
Cebotari Svetlana, Budurina-Goreacii Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova și România în spațiul geopolitic: dinamica comunicării politice
Lescu Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(74) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

International legal order

Lazari Constantin, Lazari Constantin
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munich Agreement: some myths

Surjik Dmitrii
Russian Academy of Sciences
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40