IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "codification"
Codificarea reglementărilor – element implicit în procesul de reformare a dreptului internațional privat
Vrabie Corneliu, Dănoi Ion
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interacțiunea codurilor în comediile franceze subtitrate în limba română
Grădinaru Angela
Intertext
Nr. 1-2(53-54) / 2020 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția și codificarea instituției individualizării răspunderii internaționale penale pentru crima de genocid
Foltea Radu
Rolul ştiinţei în reformarea sistemului juridic şi politico-administrativ.
Ediția 4. 2018. Cahul. ISBN 978-9975-88-037-4.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Релігійно-правовий вплив на рецепцію положень дигестів Юстиніана в Європі (на прикладі Німеччини)
Bairacina Valentina
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 6(16) / 2015 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici și tendințe ale edificării lingvistice în RASSM (1926-1932)
Codreanca Lidia
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современное развитие кодификационной работы в ведущих европейских странах
Litvinenko Evghenii
Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
Legea şi Viaţa
Nr. 4/2(328) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кодифицированные акты в системе источников гражданского процессуального права Украины: история и современность
Nesterțova-Sobakari Aleksandra
Legea şi Viaţa
Nr. 3/2(327) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 22 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de codificare a limbii „moldovenești” (1926-1932)
Codreanca Lidia
Philologia
Nr. 1-2(301-302) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 30 April, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și trăsăturile actului codificat (Codului)
Tentiuc Elena
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(57) / 2021 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кодификация международного права: конец прекрасной эпохи?
Abashidze Aslan, Solnţev Alexandr
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 3(25) / 2012 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1054
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere conceptuale privind recodificarea și decodificarea ca forme ale sistematizării legislației
Postu Ion, Tentiuc Elena
Revista Naţională de Drept
Nr. 1(243) / 2021 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 July, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-434
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizația Națiunilor Unite, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și dreptul internațional umanitar (partea II)
Guşanu Corneliu
Studii Juridice Universitare
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizația Națiunilor Unite, Comitetul Internațional al Crucii Roșii și dreptul internațional umanitar (partea I)
Guşanu Corneliu
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(51-52) / 2020 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretice privind sistematizarea actelor normative juridice
Postu Ion
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(45-46) / 2019 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea actelor codificate
Postu Ion, Tentiuc Elena
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții privind importanța sistematizării actelor normative interne, emise de către angajator la nivelul unității
Gamureac Alexandru
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усовершенствование правового регулирования иностранных инвестиций в Украине
Svetlicinaia Iulia
Supremația Dreptului
Nr. 5 / 2017 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 1 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17