IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "categories"
Necessary Characteristics for the Negotiating Manager in Atypical Conditions
Gîdilica Constantin12
1 Moldova State University,
Acta Universitatis Danubius. Œconomica
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2065-0175
Disponibil online 21 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalități privind imperativul, evoluția și concordanța mijloacelor și metodelor de protejare a resurselor informaționale și informatice economice
Leahu Tudor
The Collection.
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Generalities relating to the imperative, evolution and concordance of means and methods of protection of economic information and informatics resources
Leahu Tudor, Grecu Alexandru, Morari Victor
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memoriile dialogate: tipologie şi particularităţi
Cifor Lucia
Limba Română
Nr. 1-2(279-280) / 2023 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 16 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Компетентностный подход в контексте современных теоретических разработок образовательных категорий физической культуры
Danail Serghei, Danail Serghei
Государственный университет физического воспитания и спорта
Problemele acmeologice în domeniul Culturii fizice
Ediția 1. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-68-284-8.
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соотношение категорий «добросовестность» и «разумность» в гражданском праве
Zaharia Serghei12, Maslincova Iulia1
1 Комратский государственный университет,
2 Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliografia creatoare de patrimoniu
Kulikovski Lidia
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 12 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul etapelor la crearea catalogului de produse de încălțăminte
Sorbală Iulia1, Malcoci Marina2
Creativitate. Tehnologie. Marketing
IV. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-987-7.
Disponibil online 5 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10