IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "международные организации"
Снижение негативных последствий прямых иностранных инвестиций в развивающихся странах за счет международных инициатив
Petrușkevici Elena
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы выстраивания многостороннего диалога в мирном урегулировании приднестровского конфликта и реинтеграции Республики Молдова
Cojuhari Irina, Teosa Valentina
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние международных организаций на политику противодействия торговле людьми в Республике Молдова
Alistratova Oxana
Молдавский Государственный Университет
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Публичная дипломатия международных организаций
Trofimenko Nikolai
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(5) / 2017 / ISSN 2345-1858 /ISSNe 2345-1890
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-77. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль диаспоры в предупреждении торговли людьми
Alistratova Oxana
Молдавский Государственный Университет
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017. Chişinău. .
Disponibil online 28 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Историко-правовые основы учреждения и функционирования организации экономического сотрудничества и развития
Tîcina Viktoria
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(297) / 2016 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 28 September, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реформирование парламентской ассамблеи совета Европы
Şvarţeva Maria
Legea şi Viaţa
Nr. 8/3(284) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 3 September, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международно-правовые средства борьбы с сепаратизмом
Ţebenko Oleg
Legea şi Viaţa
Nr. 8/2(284) / 2015 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 29 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-1580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări asupra criminalității transnaţionale organizate. Prevenirea și combaterea de către organizaţii internaţionale
Mariţ Alexandru
Moldoscopie
Nr. 1(96) / 2022 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Defining multilateralism: evolution and challenges of multilateral cooperation
Stejaru Selena
Moldova State University
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566 /ISSNe 2587-4063
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizațiile regionale și internaționale în lupta împotriva crimei organizate
Cristea (Bîtcă) Gabriela
Revista Naţională de Drept
Nr. 1-3(231-233) / 2020 / ISSN 1811-0770 /ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 July, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizațiile internaționale și evaluarea proprietății intelectuale în economia mondială
Lîsenco Vladlena
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 11 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart specialisation and INGOs in implementing the regional innovation development policy: legal and economic aspects
Lîsenco Vladlena
University of European Studies of Moldova
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1971 /ISSNe 2587-4128
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Субнациональные полномочия по заключению договоров и участию в международных организациях
Costromitchii Anatolii
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2024 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 7 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инвестициoнная диплoматия как инструмент экoнoмическoй интеграции
Golovataia Ludmila
Молдавский Государственный Университет
Vector European
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Европейский Союз и международные межправительственные организации: правовые основы взаимоотношений
Lîsenco Vladlena
Европейский Университет Молдовы
Vector European
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 15 January, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Международные организации и реализация принципа суверенного равенства
Kiriliuk N.
Закон и Жизнь
Nr. 8/1(260) / 2013 / ISSN 1810-3081
Disponibil online 24 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17