IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "metaforă"
Метаморфоза у творчості поетів-романтиків І половини ХІХ ст
Molodojenea Oxana
Бєльцький державний університет імені Алеку Руссо
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele preconceptuale în limbajele specializate: senzaţiile
Butiurca Doina
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comunicării politice în aplanarea conflictelor sociale
Pleșca Ana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les Mecanismes de lexicalisation semantique des adjectifs
Cubreacov Natalia
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitul văzut din perspectiva psihocriticii
Vintu Anatol
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tapiseria artistică din Republica Moldova.Anii 2021-2023
Spînu Constantin
Arta
Nr. 1(AV) / 2023 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enhancement and promotion of regional heritage: experiences and case studies in Friuli Venezia Giulia
Tomasella Paolo
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea plastică a figurativului în pictura moldovenească a anilor ’60 ai secolului al XX-lea
Platon Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genurile portret, nud şi animalier în viziunea sculptorului Constantin C. Constantinov
Marian Ana
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia figurativului din pictura moldovenească în perioada anilor 1952–1960
Platon Liliana
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тема божественной милости и кары в росписях синагог Восточной Европы
Kotlear Evghenii
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cheia lui Oedip și ghicitoarea universală
Colac Tudor
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul turistic între metaforă și pragmatism lingvistic
Foltea Inesa
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-585
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafora culorii în discursul politic
Pleșca Ana
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresii frazeologice românești cu termeni gastronomici
Druţă Inga
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale corelației sinestezice ale picturii cu litertatura și muzica
Florea Eleonora1, Cojocaru Stela2
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metafore zoomorfice în tabloul lingvistic român
Lăcustă Elena
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția figurativă a analogiei în denumirile de pâine
Zbanţ Ludmila
Probleme de lingvistică romano-germanică şi comunicare interculturală
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-62-678-1. – ISBN; 978-9975-62-679-8 (PDF).
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tudor Palladi la 75 ani – portret enciclopedic
Verejanu Dan
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The stylistic dimension of the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee
Pascaru Daniela, Şaganean Gabriela
Moldova State University
Probleme actuale ale lingvisticii şi didacticii limbilor străine
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-739-1 .
Disponibil online 3 June, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60