IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(37) pentru cuvîntul-cheie "identificare"

Identificarea și dozarea alcaloizilor în Tribulus Terrestris L.

Zarura Rafe
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și dozarea iodului în unele produse vegetale

Iusiumbeli Natalia
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneza procedeelor de recunoaştere a delincvenţilor

Bulai Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile identificării şi prezentării spre recunoaştere a cadavrelor
Golubenco Gheorghe1, Bulai Iurie2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XII(2) / 2012 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literature

Aniţoi (Ionesi) Galina
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Художественная культура: новые измерения человека (множественность идентификаций во времени, движущемся одновременно во всех направлениях)

Kornienko Nelli
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

First record of Simulium kiritshenkoi (Diptera: Simuliidae) in the Republic of Moldova with the detailed description of its larva

Vasiliev Alexandr
Institute of Zoology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tehnica ADN barcoding: perspective de aplicare în identificarea coleopterelor

Moldovan Anna12, Istrati Sorina12, Toderaş Ion1, Munteanu-Molotievskiy Natalia1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective teoretice despre identitatea sociala

Bunescu-Chilimciuc Rodica
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele perspective istorice culturale şi nationale ale educatiei incluzive

Ştefîrţa Adelina, Abu Hamed Sharif
Free International University of Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția 7. 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul riscurilor în sistemul informaţional

Şestacov Andrei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicație LabView de acordare a algoritmilor tipizați în timp real

Popovici Nadejda
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură

Aniţoi (Ionesi) Galina
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuzzy functions of expert knowledge encapsulated within statistical workflow data

Cărbune Viorel
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea și diferențierea materialelor documentelor și a scrisului cu ajutorul comparatorului video spectra

Obreja Efim
Legea şi Viaţa
Nr. 4(328) / 2019 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 25 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fenomenul Creangă în evocări poetice

Apetri Dumitru
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identificarea şi dozarea alcaloizilor în Nicotiana tabacum l.

Cîneva Liubov
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinamica acumulării taninurilor în Solidaginis canadensis l.

Nartea Mihaela
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conținutul substanțelor tanante în Origanum vulgare ssp. Vulgare l. și Origanum vulgare ssp. Hirtum (link) ietswaart

Bîrsan Victoria1, Sandu Tatiana2
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica relaţiei fiică-mamă
Ţapu Grigore
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-35. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37