IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-9(9) pentru cuvîntul-cheie "branding"
Strategii de promovare prin intermediul brandingului în domeniul asigurărilor
Bulat Veronica
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algoritmul formării unui brand
Remarciuc Iulia
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-66. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mărcilor comerciale în activitatea de marketing a farmaciei comunitare
Negrescu Elena, Peschin Anatolie
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of content marketing on customer satisfaction and brand loyalty
Baydaş Abdulvahap, Ata Serhat, Coşkuner Mehmet
Duzce University
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind constituirea terminologiei de branding în limba română
Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Creangă (Davidescu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul notorietății brandului în politica de promovare a entității economice
Bulat Veronica
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promotion of the brand policy of the economic entity considering its economic-financial situation
Bulat Veronica1, Gogu Emilia2
1 Moldova State University,
2 Bucharest University of Economic Studies
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe economice și ale comunicării)
Nr. 11(02) / 2022 / ISSN 2587-4446 /ISSNe 2587-4454
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neuromarketingul - marketingul de avangardă
Popovici Larisa
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.3. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 2 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-9 of 9