IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "malocluzie"
Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.
Postnikov Mihail1, Andrieanov D.12, Osadcia E.2
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea funcțională a sistemului somatosenzorial trigeminal la copii cu malocluzie clasa III-a Angle sub influența tratamentului ortodontic
Trifan Valentina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(47) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 February, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento -maxilare clasa III-a angle. Caz clinic
Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru12, Strîşca Stanislav3, Eni Stanislav2, Sîrbu Daniel1
Medicina stomatologică
Nr. 3(59) / 2021 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-46. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul ortodontic precoce la copii cu malocluzie de clasa III-a angle, forma dento-alveolară prin intermediul terapiei funcţionale
Trifan Valentina
Medicina stomatologică
Nr. 3(36) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2015. Descarcări-50. Vizualizări-775
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul algic in corela ţie cu susceptibilitatea psihologică şi fiziologică la pacienţii cu malocluzie de clasa III -a angle
Trifan Valentina
Medicina stomatologică
Nr. 2(35) / 2015 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 September, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-1232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul interdisciplinar ortodonto-protetic la adulți
Mostovei Sofia, Solomon Oleg
Medicina stomatologică
Nr. 4(33) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 April, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malocluziile la copiii cu dizabilități severe în Republica Moldova
Railean Silvia1, Poştaru Cristina1, Spinei Aurelia1, Railean Gheorghe2
Medicina stomatologică
Nr. 3(32) / 2014 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 20 January, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de tratament al malocluziei de clasa III angle, forma funcţională şi falsă
Mihailovici Gheorghe, Trifan Valentina, Avornic-Ciumeico Lucia, Mihailovici Pavel
Medicina stomatologică
Nr. 4(13) / 2009 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-63. Vizualizări-1083
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of rapid maxillary expansion and delaire face mask in interceptive treatment of Class III malocclusion patients. Clinical case
Caraman Ana-Lucia, Breahnă Cristina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Malocclusion - genetic aspects
Rotaru Daniela, Rotaru Ludmila
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tooth extraction included in orthodontic treatment. Clinical case
Mucuța Ana-Maria1, Scurtu Maria1, Ciuclea Cătălina1, Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 „Omni Dent‖ Dental Clinic, LTD
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnostic and treatment objectives of the 3rd class angle malocclusion associated with facial asymmetries
Țăhman Andrea
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and treatment approach of impacted canines
Cecan Maria, Petrunov Liliana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of orthodontic and implantoprosthetic treatment of the primary unidental anodontia. Case presentation
Apetroae Cristina, Scurtu Maria, Ciuclea Mihaela, Sîrbu Dumitru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Surgical treatment of dento-maxillary anomalies
Ciuclea Mihaela1, Sîrbu Dumitru1, Strîşca Stanislav2, Eni Stanislav3, Sîrbu Daniel1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 „Omni Dent‖ Dental Clinic, LTD
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15