IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(160) pentru cuvîntul-cheie "interdisciplinaritate"
Abordări conceptuale STE(A)M axate pe probleme interdisciplinare
Cazacioc Nadejda12, Șeremet Ileana Simona3, Coropceanu Eduard1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-53. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărirea dimensiunii aplicative a conținuturilor educaționale – catalizator al motivației pentru învățare
Globa Angela, Bagrin Diana
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(32) / 2023 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarității în formarea competențelor prin activități practico-aplicative la disciplina geografie
Pătrașcu Alexandra1, Bocancea Viorel2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării inter- și transdisciplinare a conținuturilor la biologie și chimie asupra formării competenței antreprenoriale și spiritului de inițiativă la elevi
Lozinschi Iulia1, Coropceanu Eduard2
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(28) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 September, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția curriculumului la chimie pentru învățământul general din perspectiva formării culturii cercetării elevilor
Coropceanu Eduard, Godoroja Rita
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(26) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor inter- și transdisciplinare la elevi în cadrul orelor de chimie
Rotari Natalia, Chişca Diana, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-84. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inter şi transdisciplinaritatea dintre disciplinele reale și ale naturii, abordate în conţinuturile de informatică din sistemul preuniversitar
Globa Angela, Gasnaş Ala, Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația teoretică și practică privind studierea bionicii în sistemul universitar
Chiriac Eugenia, Chiriac Liubomir
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarității în formarea profesională inițială a studentului chimist
Codreanu Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul abordării unor subiecte cu caracter inter- şi transdisciplinar asupra formării concepţiei despre integritatea lumii înconjurătoare
Nedbaliuc Rodica, Corobceanu Eduard, Nedbaliuc Boris
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-1141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea transdisciplinară – o nouă provocare de predare-învățare în cadrul orelor de limbi  străine
Marin Ana12
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-204. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul interdisciplinarităţii in desăvârşirea pregătirii absolventului instituţiei superioare de invăţămant artistic
Comendant Tatiana, Iudina Ecaterina
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(15) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-1032
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neurocinematics and Beyond: Imagery of Contemporary Screen Culture
Zubavina Iryna
National Academy of Arts of Ukraine
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea integrată a transdisciplinarității - model de intervenție în asigurarea calității învățării la chimie
Prunici Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea interdiscplinarității și transdisciplinarității la lecțiile de geografie
Sochircă Elena, Jechiu Elena
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordare STEM în studierea geografiei
Puţuntică Anatolie, Motruc Ala
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea interdisciplinară la istorie și geografie în învățământul gimnazial
Puţuntică Anatolie1, Gheorghelaș-Rabei Violeta2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul problemelor de matematică în formarea competenţelor specifice din medicină
Mardari Nina1, Puţuntică Vitalie2
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-792
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Constructivismul în formarea și dezvoltarea competenței de programare la studenții informaticieni
Pavel Maria, Pavel Dorin
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-305-9..
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-757
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 160