IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-15(15) pentru cuvîntul-cheie "criminal prosecution action"
Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1, Gavajuc Sergiu2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități ale percheziției și ridicării în procesul investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de fiinţe umane
Rusu Vitalie1, Jitariuc Vitalie2
Dreptul
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1018-0435
Disponibil online 10 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul structurilor polițienești internaționale în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularițăți ale efectuării acțiunilor de urmărire penală în privința și cu participarea victimelor infracțiunii de trafic de ființe umane
Jitariuc Vitalie
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele viziuni privind bazele juridice, etice și psihologice ale cercetării la fața locului în cauzele cu infractori minori
Popa Alina
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-831
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități privind reținerea și audierea persoanelor implicate în comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane.
Jitariuc Vitalie
Legea şi Viaţa
Nr. 2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretări privind reglementarea asigurării criminalistice a activității speciale de investigații
Rusu Vitalie
Studii şi cercetări juridice
Partea 4. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3201-1-5.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul și importanţa măsurilor speciale de investigaţii la documentarea, cercetarea și descoperirea infracţiunilor de trafic de fiinţe umane
Jitariuc Vitalie
Independența de stat a Republicii Moldova: retrospective și realități
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-5-88554-102-2.
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situațiile de conflict la urmărirea penală a minorilor și specificul depășirii lor
Popa Alina
Revista Română de Criminalistică
Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflec ii de ordin teoretico-practic privind aplicarea înregistrrilor audio-video la cercetarea locului faptei
Jitariuc Vitalie12
Revista Română de Criminalistică
Nr. 1(125) / 2020 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 24 April, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflict situations in the prosecution of minors and the specifics of overcoming them
Popa Alina
University of European Studies of Moldova
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and Practical Reflections on the Use of Audio and Video Recordings in the Crime Scene Investigation
Jitariuc Vitalie
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 21(125) / 2020 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-15 of 15