IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(23) pentru cuvîntul-cheie "stage"
Modelul pedagogic de formare a competenţei fonologice la studenţi – filologi
Usatîi Larisa, Barbăneagră Alexandra, Dermenji-Gurgurov Svetlana
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From page to page to stage
Muratova Olga
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1(14) / 2012 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLL-069 Diagnosis and Management of Infectious Complications in Chronic Lymphocytic Leukemia
Musteaţă Larisa1, Coman Dana1, Musteaţă Vasile12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 /ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On cultural diversity in EFL classes
Ungur Oxana
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение техник кооперативного обучения на уроках чтения
Surujiu Ina
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Glotodidactica
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-0763
Disponibil online 4 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-880
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risky driving behavior: importance of psychosocial intervention programs in reducing dangerous behavior on the road
Haidu Felicia-Aurica
Journal of Romanian Literary Studies
Nr. 33 / 2023 / ISSN 2248-3004
Disponibil online 12 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовой институт применения принудительных мер медицинского характера в уголовном процессе Украины
Turenko Daria, Iuhno Aleksandr
Харьковский национальный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 2/2(338) / 2020 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de consiliere psihologică a persoanelor în etate
Rotaru Lilia
Interuniversitaria
Ediția 15, Vol.2. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-50-239-9.
Disponibil online 27 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acrobații și lupte scenice: tehnică și expresivitate
Mardari Oleg
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-202-0.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content and manifestation of the principle of competition in the civil procedure of the Republic of Moldova and foreign countres
Arseni Igor
Comrat State University
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Геополитический прогноз в эпоху глобальной нестабильности. Ставки больше, чем мир
Dergaciov Vladimir
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dansul popular scenic versus dansul de caracter
Talpă Svetlana
Studii Culturale
Ediția 3, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978–9975–84–166–5.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte juridice ale numirii în funcție pe bază de concurs a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice
Lungu Adrian
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2021 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017
Disponibil online 22 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of digital technologies on the development of preschool children
Baban Elena
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этапы работы в психодраме: драматическое действие
Mocanu Viorica
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные элементы классической психодрамы
Mocanu Viorica
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clișeele și neajunsurile luptei scenice în teatrele din Republica Moldova
Mardari Oleg12
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(38) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The initial stage of development of the Russian drama theatre in Moldova
Axionova Nadejda
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 25 September, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 23