IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-18(18) pentru cuvîntul-cheie "folclor muzical"
Valorificarea cantecului popular in creaţia corală romanească din a doua jumătate a secolului al XX -lea
Moraru Emilia
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 2(19) / 2013 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 24 February, 2014. Descarcări-50. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Педагогические идеи в творческом наследии Гавриила Музическу
Tetelea Margarita
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Anuar ştiinţific: muzică, teatru, arte plastice
Nr. 1-2(12-13) / 2011 / ISSN 1857-2251
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1096
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărturii documentare despre muzica naţională în cultura europeană.Periplu istoriografic (secolele XVI—XVII)
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AAV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tezaur basarabean de spiritualitate românească într-o excepţională colecţie de colinde datorată lui George Breazul
Vasile Vasile
Arta
Nr. 2(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Istoria muzicii basarabene” în sintezele  lui Alexandru Boldur
Ghilaş Victor
Arta
Nr. 2(AAV) / 2017 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cântecul liric propriu-zis din zona codrilor: subiecte şi grupuri tematice
Doroş Svetlana, Badrajan Svetlana
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul de folclor al academiei de muzică, teatru și arte plastice: realizări și perspective științifico-didactice
Slabari Nicolae
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3453-3-0 (PDF); 978-9975-3453-4-7 (PDF).
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale portretului de creație a profesorului Ion Radu
Dermenji Igor
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale relației poetico-muzicale între cântecul de leagăn și doină
Sîrghi Elena1, Badrajan Svetlana2
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folclorul muzical din nordul Bucovinei în contextul istoric al Imperiului Habsburgic
Muraru Aurel
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe și particularități ale colectării și publicării folclorului muzical din satele nistrene pe parcursul secolului XX – începutul secolului XXI
Dragoi Vasile
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(64) / 2022 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geografia expedițiilor folclorice păstrate în Arhiva de folclor a AMTAP
Bunea Diana
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laboratorul de folclor al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice: realizări și perspective știinţifico-didactice
Slabari Nicolae
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 4(41) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apariții editoriale: primele cinci volume ale registrelor arhivei de folclor a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău
Bunea Diana, Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(39) / 2021 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 16 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria etnomuzicologiei naţionale în perioada postbelică
Badrajan Svetlana
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(21) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-1238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte legate de organizarea și dezvoltarea stilistico-interpretativă în orchestrele de muzică populară din România
Cotos Mihai-Gabriel
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gleb Ciaicovschi-Mereșanu in emisiunile radio și tv
Zagoreanu Silvia
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Rezumate. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-371-5.
Disponibil online 10 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagini din trecutul culturii muzicale a orașului Chișinău
Ghilaş Victor
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-18 of 18