IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(41) pentru cuvîntul-cheie "modernism"
Dadaismul şi literatura modernistă
Taraburca Emilia
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului
Ediția 1. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 8 September, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
From Idea to Realisation: The architecture of Jovan Stefanovski
Bianco Lino12
1 University of Malta,
Arta
Nr. 1(AV) / 2021 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-1978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderniste în creaţia marilor maeştri: Valentina Rusu-Ciobanu, Mihai Grecu, Andrei Sârbu
Ciobanu Iraida
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poezia contactului direct cu realitatea – incursiune în modelul liric al Școlii de la Brașov
Dicusar Cristina
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-1-6.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-796
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construcții anatomice în elaborarea portretului sculptural moldovenesc
Marian Ana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte culturale ale traducerii terminologiei gastronomice irlandeze în romanul „Ulise” de James Joyce în limba română
Filimon Veaceslav
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul curentelor artistice europene asupra dezvoltării genului portretului sculptural în basarabia interbelică
Marian Ana
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Somnul singurătății” de Al. Robot sau noile tentații moderniste
Cecan Lilia12
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3695 /ISSNe 1857-2537
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Иосиф Бродский «В этой маленькой комнате все по-старому…» (из опыта анализа стихотворения)
Cervac Maria
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 17, Vol.3. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-264-1.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mișcarea Olimpică de la antichitate la modernism
Cacian Diana
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 2-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale traducerii experimentului modernist in operele lui James Joyce
Filimon Veaceslav
Etudes Interdisciplinaires en Sciences humaines (EISH)
Nr. 4 / 2017 / ISSN 1987-8753
Disponibil online 12 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creangă et la critique littéraire en Béssarabie
Costin-Băicean Iraida
Université d'État "Alecu Russo" de Balti
Intertext
Nr. 1(61) / 2023 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 8 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Architecture of administrative buildings of Chisinau city within the context of world architecture
Oleinic Svetlana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale receptării operei lui James Joyce în România
Filimon Veaceslav
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poetica impresionismului în opera lui Emile
Brătulescu Letiţia
50 de ani la USM: Sergiu Pavlicenco
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-668-2.
Disponibil online 23 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A great writer in the background of an epoch
Porubin Lilia, Jechiu Ala
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporaries from Gândirea. Separation from Blaga
Șendrescu Ramona
University of Craiova
Journal of Social Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza valorilor: catalizator al proceselor literare din secolul al XX-lea
Taraburca Emilia
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Literatura dupa un secol de confruntari estetice
Pavlicenco Sergiu
Un veac de conflagrații: realitate și ficțiune
Ediția a 7-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-72-366-4.
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-21. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Eminescu’s transition from romanticism to modernism (illustrated by the poem Melancolie)
Chirilă Arina
Richard Wurmbrand College, Iaș
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 41