IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(55) pentru cuvîntul-cheie "drugs"
Medicamentele ce produc reacţii de tip disulfiram
Griţco Nicolae, Topală Corneliu
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-31. Vizualizări-1691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intoxicațiile acute cu medicamente la copii
Chirnev Igor
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-contravențională a faptei de conducere a vehiculului în stare de ebrietate
Ionaşcu Vitalie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interpretarea verbum-ului regens de „sustragere” în cazul infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor (art. 217 C. pen. al R. Moldova)
Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 13 / 2021 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte evolutive privind incriminarea infracţiunii de sustragere sau extorcare a substanţelor narcotice sau psihotrope
Cojocaru Radion, Secrieru Sergiu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVII(1) / 2017 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituţii internaţionale antrenate în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri
Nucu Marian
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Changes of the composition of the blood in broiler chickens under the influence of bioproducts based on streptomycetes
Starciuc Nicolae1, Osadci Natalia1, Manciu Alexandr1, Bîrsa Maxim2, Burţeva Svetlana2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. / 2016 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii privind investigarea traficului ilicit de droguri
Alecu Gheorghe12, Alecu Coralia3
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Даркнет как криминогенный фактор криптопреступности
Florea Eugen
Комратский государственный университет
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-1042
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul cercetărilor toxicologice, a corpurilor delicte și a produselor biologice umane in practica judiciară
Cojan Constantin
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.8, Partea 1. 2021. Cahul. ISBN 2587-3563.
Disponibil online 10 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water pollution and awareness from medicinal products (General essay )
Sinițchi Georgeta12
Archives of the Balkan Medical Union Supliment
Nr. S3(48) / 2013 / ISSN 0041-6940
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intoxicațiile acute de etiologie chimică la copii în Republica Moldova în perioada anilor 2012-2020
Tonu Tatiana12
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 /ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afecțiunile hepatice induse medicamentos
Postoronca Svetlana, Eșanu Loretta, Conareva Lilia, Cazacu Veronica
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Latura obiectiva a infractiunilor prevazute la art. 217, art. 2171-6, art. 218 si art. 219 din Codul Penal al Republicii Moldova. Aspecte teoretice si practice
Roșu Carmen-Elena
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-46. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza continutului infractiunii de efectuare de operatiuni cu precursori, echipamente sau materiale, in scopul producerii de droguri, prevazuta de art. 9 din legea nr. 143/2000. Forme, modalitati, sanctiuni
Roșu Carmen-Elena
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica penală de incriminare a infracţiunii de sustragere sau extorcare a drogurilor sau etnobotanicelor în spaţiul ex-sovietic şi influenţa acesteia asupra legislaţiei penale a Republicii Moldova
Secrieru Sergiu
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Narcomania și prostituția în Republica Moldova - abordări criminologice
Faigher Anatolie1, Cernomoreţ Sergiu2
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 28 August, 2019. Descarcări-48. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica consumului şi stocurilor de medicamente în farmaciile spitaliceşti, suport important în asigurarea calităţii actului medical
Bernaz Emelian, Ciobanu Gheorghe
Curierul Medical
Nr. 5(323) / 2011 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Decision of Enhancement: Liberty or Constraint?
Terec-Vlad Loredana
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 5 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сучасний стан та шляхи розв’язання проблеми наркоманії серед молоді в Україні та за кордоном
Teliiciuk Vitalii, Kurganova Diana
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-43. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 55