IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(29) pentru cuvîntul-cheie "forensics"
Natura criminalisticii
Rusnac Constantin1, Levandovschii Nicolai2
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul criminalistic: cele mai frecvente erori de terminologie
Rusnac Constantin, Odagiu Iurie
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectii de ordin doctrinar privind bazele tactice ale activitatii speciale de investigatii
Rusu Vitalie1, Gavajuc Sergiu2
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Nr. / 2022 / ISSN 1221-8464 /ISSNe 2537-3048
Disponibil online 22 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Standarde europene în asigurarea dreptului pacientului la asistenţă medicală de calitate
Pisarenco Constantin
Drepturile omului și justiția în Republica Moldova în contextul integrării europene
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3509-0-7 .
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criminalistica, la intersecţia dintre legile naturii și legile făcute de oameni
Frant Ancuta Elena
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere privind impactul criminalisticii ca știință interdisciplinară
Boldurescu Mihaela, Codreanu Alina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.2. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea ca metodă de cunoaștere a adevărului
Odagiu Iurie, Rusnac Constantin
Legea şi Viaţa
Nr. 7-8(367-368) / 2022 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UVS ca tehnologie avansată aplicată în activitatea poliției
Rusnac Constantin
Legea şi Viaţa
Nr. 3-4(351-362) / 2021 / ISSN 2587-4365 /ISSNe 2587-4373
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аудит экологических вопросов бухгалтерской отчетности организации и форензик: взаимообусловленность и взаимосвязь
Papkovskaia Pelagheia1, Masiko Liudmila2
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotografia judiciară – parte componentă a criminalisticii și rolul ei în efectuarea expertizelor judiciare (studiu de caz)
Lopatenco Ion, Belibov Lilian, Lupu Silvia
Revista Română de Criminalistică
Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități tactice ale verificării declarațiilor la locul infracțiunii
Rusu Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica criminalistică a infracțiunilor informatice
Jitariuc Vitalie1, Nastas Andrei2
Revista Română de Criminalistică
Nr. 4 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactica acțiunilor de urmărire penală: noțiune, conținut, sistem
Jitariuc Vitalie
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularități privind cadrul metodologic de investigare a accidentelor de muncă
Odinokaia-Negură Ina, Rusu Lucia
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 /ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica criminalistică – metodă de cercetare a infracţiunilor comise de grupările criminale organizate
Botnari Ion
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descoperirea disimulărilor faptelor infracţionale prin metoda modelării
Odagiu Iurie
Probleme actuale privind respectarea drepturilor omului în procesul penal şi activitatea specială de investigaţii
2022. Chişinău. ISBN ISBN 978-9975-3323-9-2.
Disponibil online 28 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic photography – component part of forensics and its role in performing forensic expertises (case study)
Lopatenco Ion, Belibov Lilian, Lupu Silvia
National Center for Judicial Expertise
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactical particularities of the verification of statements at the crime scene
Rusu Vitalie
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 3(135) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 3 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forensic features of cybercrime
Jitariuc Vitalie1, Nastas Andrei2
1 National Investigation Inspectorate,
2 Institute of Legal, Political and Sociological Research
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tactics of criminal prosecution actions: notion, content, system
Jitariuc Vitalie
National Investigation Inspectorate
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 29