IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-14(14) pentru cuvîntul-cheie "predare-învăţare"
Aplicarea metodei descoperirii în studiul matematicii în liceu
Achiri Ion, Bucurenciu Simona-Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 4(30) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 5 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor specifice matematicii prin probleme de tip cascadă
Achiri Ion
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Folosirea exemplelor din culegeri şi modalităţi de ocolire a unor soluţii inexacte
Zubac Ion
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fizica stării condensate, mecanica cuantică şi formarea fizicienilor. Trasee separate versus domenii complementare
Zubac Ion
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale realizării conexiunilor biologiei cu viața cotidiană
Prunici Elena
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-32. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de predare-învățare a chimiei prin dezvoltarea gândirii critice
Prunici Elena
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea formativă – un element central pentru învățare în învățământul primar
Știrbu Minodora
Inovaţii în sistemul naţional de evaluare a rezultatelor învăţării
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-46-694-3.
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de cercetare întrebuințate în predarea geografiei
Drăguleasa Ionuț-Adrian1, Bănuț Maria Mădălina2
Cercetarea și inovarea educației din perspectiva exigențelor actuale ale pieții muncii
Ediția 1, vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-368-4..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methoden-werkzeuge nach j.leisen im daf-und daz-unterricht
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul lingvistic și glotodidactic de predare-învățare a structurilor fonetice compuse (în baza materialului din limbile engleză, germană și franceză)
Chirdeachin Alexei, Babâră Nicanor
Lumina verbului matern
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-588
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea secvențelor video de scurt metraj la studierea unității de învățare „procesarea documentelor”
Popov Lidia, Evdochimov Radames
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 23 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of visual materials in teaching english
Fiodorov Victoria
Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(144) / 2021 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-24. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectele educaționale școlare: provocări, colaborări, rezultate
Gîrlea Olesea
Învățământul superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1.. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-46-669-1.
Disponibil online 22 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte nestandarde ale câtorva subiecte din cursul liceal de fizică
Zubac Ion
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-271-7.
Disponibil online 6 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-14 of 14