IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(79) pentru cuvîntul-cheie "Information Society"
Rolul tehnologiilor informaţionale in modernizarea sistemului educational
Cebotaru Eugenia, Buga Natalia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale
Gribincea Alexandru, Abu Arar Haila, Baghdadi Sohir
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea societăţii informaţionale în Republica Moldova în contextul globalizării
Timco Carolina, Țurcanu Tatiana, Ţurcanu Dinu
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Penuria informaţională - problema secolului XXI
Elkrinawi Khalid, Abu Madean Saad, Kouzly Rabah
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa englezismelor în cadrul terminologiei biblioteconomice româneşti
Caterev Cristina
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea intereselor utilizatorilor finali în sectorul comunicaţiilor electronice. Aspecte de reglementare
Gasnaş Iurie
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-755
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena, Gureu Valeriu
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-107. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обеспечение информационной безопасности личности в условиях современной трансформации образования
Poliacov Victor
ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea societății informaționale competitive și inovatoare
Salame Hoda
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурно-экологические и образовательные факторы формирования человеческого потенциала в постиндустриальном обществе
Zaharova Natalia
Институт философии НАНБ
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблема философского осмысления феномена информационно-технологической среды
Dobrorodnii Danila
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul proceselor de globalizare asupra pieţelor naţionale de telecomunicaţii
Gangan Silvia1, Mironiuc Aurica2, Poliuga Daria2
2 Universitatea Naţională Ivan Franco din Lvov
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-712
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare holistică a sistemelor informatice de gestiune - de la ecosistemul digital al afacerilor la societatea informaţională
Ştefan Veronica1, Radu Florin1, Staver (Condratchi) Liliana2
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-41. Vizualizări-969
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подготовка квалифицированного рабочего в контексте информационного общества
Gradinari Oxana
Профессиональная школа №4, г. Бельцы
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-284-7.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beneficial effects of e-governance for moldovan society
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная модель информационного общества как ответ на риски цифровой трансформации
Dobrorodnii Danila
Белорусский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 30 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steering the Information Society Development as a Vision-based, Multi-stakeholder Process: a Point of View
Dragomirescu Horaţiu1, Filip Florin Gheorghe2
1 Bucharest University of Economic Studies,
2 Romanian Academy of Science
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(63) / 2013 / ISSN 1561-4042 /ISSNe 2587-4330
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-1343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea ecosistemului educaţional universitar în domeniul tic
Tutunaru Sergiu, Covalenco Ion
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea competitivității economice mondiale în societatea informațională
Fayed Khatib Nasreen, Gribincea Corina
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Societatea informațională și societatea cunoștințelor
Badera Awawdi, Gribincea Alexandru
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 79