IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(181) pentru cuvîntul-cheie "system"
Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale
Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективные направления устойчивого социально-экономического развития административных районов Беларуси
Kolmîkov Alexei
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea principiului ierarhiei la nivelul ramurilor sistemului de drept al Republicii Moldova
Botnari Elena
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития туризма в украине на основе внедрения систем экологического менеджмента
Baldji Marina
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea pedagogică în determinarea priorităților de acțiune a managementului școlii
Calapod Valeria, Cojocaru Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(23) / 2021 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 April, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы управления системой распределения продукции фармацевтической компании IM «Vitapharm-com» SRL
Dobresco Anastasia
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea practicii pedagogice – deziderat al asigurării calităţii în colegiul pedagogic
Globu Nelea
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Îmbunătățirea sistemului protecției civile în situații excepționale
Sosna Alexandru, Calistru Veaceslav-Ion
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comisia de la Veneția și impactul asupra independeței justiției în Republica Moldova
Nichita Elena, Bujor Veronica
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 12 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul calitajii invatamintului in baza tehnologiilor inform ationale noi și a monitoringului educational
Patraşcu Dumitru1, Crudu Valentin2, Gamov Igori1, Ciobanu Vlad1
Administrarea Publică
Nr. 4(52) / 2006 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 May, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-1663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика исследования подпроцесса управления персоналом
Șafikova Liana
Институт экономики, финансов и бизнеса БашГУ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea performanței manageriale prin implimentarea modelului schimbării organizaționale al luI John Kotter
Stefanco Natalia
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some Educational Problems in Informational Security
Căpăţână Gheorghe, Cerbu Olga
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The System Economic Security of Enterprise
Kozachenko Ganna1, Lyashenko Olexandra1, Cavun Serghei2
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Encryption Systems with Wandering Keys
Bulat Mihail1, Zgureanu Aureliu1, Ciobanu Iacob1, Cataranciuc Sergiu2
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-776
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Document Protection System
Bredinschi Anatolie, Cebotari Ana
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Defense Information Network for Terrorist Treats Prevention, Border Security and Illicit Materials Traffic Combating
Sofronescu Igor, Cebotariov Oleg
Information Technologies and Security
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele metode de evauare curentă în cadrul orelor de limbă engleză cu obiective specific
Budurina-Goreacii Carolina
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 181