IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(49) pentru cuvîntul-cheie "distance learning"
Utilizarea modelelor tridimensionale in cursurile plasate pe platforma Moodle
Şuletea Angela, Dîntu Sergiu
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale de instruire la distanţă în învăţământul superior
Corlat Sergiu
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 8 November, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcționalitatea noilor tehnologii în procesul educațional

Ivancov Ludmila
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza opiniei studenților vis-a-vis de instruirea la distanță în condițiile pandemiei COVID-19

Globa Angela1, Gasnaş Ala1, Ivanova Lilia2
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-312-7.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An Interactive Web-based Environment using Human Companion
Bouhadada Tahar, Laskri Mohamed-Tayeb
Computer Science Journal of Moldova
Nr. 3(39) / 2005 / ISSN 1561-4042
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cursuri on-line – oportunitate oferită de Research4Life

Hăbășescu Angela
Confluențe Bibliologice
Nr. 3-4(53-54) / 2018 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Перспективы использования виртуальной образовательной платформы Moodle в обучении основам Kультуры Информации

Dascal Olga, Zadainova Snejana
Confluențe Bibliologice
Nr. 1-2(47-48) / 2017 / ISSN - /ISSNe 1857-0232
Disponibil online 14 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea profesională a personalului prin intermediul Platformei E-learning: oportunități și provocări

Ţepordei Aurelia
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 22 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunități de utilizare a circuitelor programabile arduino în studiul fizicii în învățământul secundar general

Bocancea Viorel
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(71-72) / 2020 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The effect of distance training on the formation of pedagogical conditions in preparing competitive specialists in higher education institutions

Nechiporenko Valentina, Pozdnyakova Elena, Gordienco Natalia, Sokolovskaya Irina
Khortytsia National Educational Rehabilitation Academy
The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions
2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3369-3-2.
Disponibil online 6 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distance Learning - the Hope of the Modern Educational Process

Krivoturov Iurie, Cameneva Zinaida
Free International University of Moldova
Intertext
Nr. 1-2(49-50) / 2019 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 E-Learning 2.0 dans la classe :  utilisation de shift® en FLE

Alabay Sercan, Kara Şeref
Intertext
Nr. 3-4(43-44) / 2017 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 21 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информационно-комуникативные технологии в инклюзивной образовательной среде

Caciurovscaia Oxana
Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сравнительная характеристика стандартов дистанционного обучения (на примере стандартов IMS и SCORM)

Parahonico Alexandru
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.1. 2015. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-169-9..
Disponibil online 8 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul stării psihoemoționale asupra reușitei academice a studenților USMF „Nicolae Testemițanu” în condiții de studii la distanță

Cerniţanu Mariana, Nicov Irina, Lazăr Corina
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularitățile activității de învățare a studentilor USMF „Nicolae Testemițanu” în condiții de studii la distanță

Cerniţanu Mariana
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дидактические возможности дистанционного обучения физике

Konoval Alexandr1, Turkot Tatiana2
1 Криворожский государственный педагогический университет,
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dezvoltarea competenţei lingvistice în limba engleză la adulţi utilizând învăţarea la distanţă

Sîrghi Angela12
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Роль оценки в дистантном обучении

Kovalchuk Inna
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-484-0.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videoconferinţa – un instrument de instruire la distanţă

Bacalîm Alina
Interuniversitaria
Ediția 09, Vol.1. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-061-6.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 49