IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(323) pentru cuvîntul-cheie "integration"
Abordări ştiinţifice contemporane cu privire la decizia administrative
Chiriac Diana
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-828
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administraţia publică din Republica Moldova şi problemele acesteia in contextul implementării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană
Graur Oleg
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-1374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grammar teaching through technology
Babără Eugenia, Taner Ilgin
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности формирования политики интеграции этнических меньшинств в Молдове и Грузии в условиях глобализации
Cojuhari Irina
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интеграционные процессы и проблемы безопасности в условиях обострения евроскептицизма: взгляд из Республики Молдова
Stercul Natalia
Молдавский Государственный Университет
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea de tip integrat – dimensiune a învățării în ciclul primar
Rusu Cătălina
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-52. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Отраслевая структура и интеграционные взаимосвязи предприятий зернопродуктового подкомплекса Республики Беларусь
Grișanova Olga, Deshko Ilona, Ushkevich Alexandr
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complexitatea educațională a principiului integralității
Petrovschi Nina
Cultura cercetării pedagogice: provocări şi tendinţe contemporane
Ediția 1, Vol.4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-345-5..
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea capacităților de autoreglare a activității copiilor cu dizabilități mentale
Lapoşina Emilia, Frunze Olesea
Current Affairs and Perspectives in Psychological Research
Ediția 2. 2022. Chișinău, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 January, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile copilului în educaţia incluzivă
Chirimbu Sebastian Cristian
Interesul superior al copilului: abordare socio-culturală, normativă și jurisprudențială
Volumul II. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-504-3.
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегрирование специальных дисциплин в реализацию практики как основа формирования профессиональных компетенций будущих музыкальных руководителей
Terzi Veronica
Колледж имени Михаила Чакира, Комрат
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 24 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интегрированные уроки как способ мотивации к обучению учащихся
Cojocar S.
Гимназия им. П. Казмалы м. Чадыр-Лунга
Научно-образовательное пространство:
Ediția 2. 2022. Комрат. ISBN 978-9975-83-229-8.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Глобализация как фактор влияния на финансовую безопасность государства
Poltorak A.
Николаевский национальный аграрный университет
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1061
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Social Integration through the Prism of Social Inclusion
Pavlencu Mariana
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Acta Universitatis Daniubis Administratio
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2068-5459 /ISSNe 2069-9336
Disponibil online 16 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de instruire prin cercetare la chimie în context interdisciplinar
Codreanu Sergiu, Coropceanu Eduard
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(21) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-61. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficiența utilizării tic în procesul de pregătire a specialiștilor din domeniul sociojuridi
Popov Lidia12
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele inserției tinerilor în câmpul muncii
Gorgos Erica
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspects of special education in the world and in Israel: legislation, implementation and future possibilities
Atamni Kamli
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(3) / 2013 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 March, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-1105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova – aspirații europene și impedimentele integrării
Paiu Dana
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul ca generator al politicilor publice
Zaharia Olga
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 323